Zoek nu

Meest bekeken pagina's

Zoekresultaten

Grotere groep Nederlanders voelt zich eenzaam

In 2001 gaf 5 procent dit aan, nu is dat percentage toegenomen tot 15 procent. Dat zijn 1,7 miljoen Nederlanders.

Onderwijs moet aansluiten bij jonge docenten


Het moet voor de jongere generatie weer aantrekkelijk worden om in het onderwijs te gaan werken. Daarom moeten scholen hun best doen om meer aan te sluiten bij de drijfveren van nieuwe generaties docenten. Dat stelt research director Martijn Lampert van bureau Motivaction.

In het Fact Report Arbeidsmarkt van The Fact Club, een nieuw initiatief dat het publieke debat wil voeden, staat een interview met Lampert.

Cultureel jongeren profiel

Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam 04.04.2012: Met CJP en Motivaction ontwikkelde YoungWorks CJP-model voor inzicht in motivaties kunst en cultuur.

De klanten en de ‘bijna-klanten’ van C1000

Voor lokale differentiatie werkt C1000 met een indeling in consumenten. En dat ziet er zó uit.

Allochtone jongeren lijken op autochtone

Jongeren houden van kopen en consumeren, welke achtergrond ze ook hebben. Dat is een motor van integratie.

'Grotere maatschappelijke bijdrage bedrijven'

Ondernemingen moeten naast hun reguliere bedrijfsvoering meer aandacht besteden aan het verdelen van de welvaart en het bestrijden van hebzucht en armoede.

Per generatie neemt aandacht voor milieu af

Jongeren zijn steeds minder geïnteresseerd in 'groen'. Die trend was al zichtbaar in Nederland en doet zich ook voor in de Verenigde Staten.

De schizofrenie binnen de school

De Pers: 14.03.2012: Jongeren die hun gewoonten van de straat de school innemen, botsen daar keihard tegen de ‘feminiene’ schoolregels.

War for Talent?

YER VIZIER januari 2012: Bij werven en selecteren van kandidaten voor vacature zijn "harde" én "zachte" factoren van belang. 

Helft jongeren wil uitblinken op school

De helft van de Nederlandse jongeren wil voorbij aan de zesjescultuur op school. Zij vinden uitblinken leuk en het geeft en grotere kans op een goede baan. Voor de andere helft is uitblinken niet zo belangrijk, het is voor hen een ver- van-mijn-bed-show.

© 2012 Motivaction. Alle rechten voorbehouden.