Zoek nu

Meest bekeken pagina's

Zoekresultaten

Bereik regionale omroepen onveranderd hoog

De Nederlandse regionale omroep is in 2013 weer goed bekeken, geniet een grote bekendheid en wordt zeer goed gewaardeerd. Meer dan zes miljoen Nederlanders kijken elke week naar de regionale omroep. De regionale tv-programma’s bereiken dagelijks gemiddeld een kwart van de Nederlanders. Onderzoeksbureau Motivaction deed in het voorjaar en najaar van 2013 onderzoek naar waardering en bereik van de regionale tv-zenders. Beide onderzoeken laten zien dat de Nederlandse kijker trouw naar de regionale omroep blijft kijken.

40% Nederlanders overweegt elektrisch rijden

Automobielmanagement.nl 25.11.2013: Uit onderzoek van Motivaction blijkt dat 60% van de Nederlanders vindt dat er meer elektrische auto’s in Nederland moeten komen. En 40% van de ondervraagden overweegt in de toekomst ook zelf elektrisch te gaan rijden.

Peiling NRC: Nederlanders vooral bezorgd over de economie

Veel Nederlanders zijn angstig over de economie, Europa en de islam. Dit blijkt uit een steekproef die bureau Motivaction in opdracht van NRC Handelsblad heeft gehouden onder 835 Nederlanders tussen 16 en 80 jaar. In een vooronderzoek werd aan deelnemers een open vraag gesteld naar hun angsten. Op de uitkomsten daarvan werd in een tweede peiling doorgegaan.

Regionale omroepen trekken 6 miljoen kijkers per week

De regionale omroep is goed bekeken, zeer bekend en zeer gewaardeerd. 6 miljoen Nederlanders kijken per week naar de regionale omroep. De regionale programma’s bereiken iedere dag gemiddeld een kwart van de Nederlanders. Buiten het eigen zendgebied is het bereik het hoogst in de aangrenzende provincies.

De 'BV Ik' is in opmars

Nederlanders accepteren in toenemende mate de verminderde welvaart en de nieuwe soberheid.

'Nederlanders leiden steeds soberder leven'

Ruim een derde van de Nederlanders (34 procent) heeft ervoor gekozen uit eigen beweging een soberder leven te leiden. Daarmee lijkt de bevolking in toenemende mate de verminderde welvaart te accepteren.

Peuters drinken te weinig water

Peuters drinken vooral zoete drankjes en te weinig water. Dat komt niet omdat ze geen water willen drinken. Onwetendheid bij ouders en verzorgers blijkt het probleem.

Deel consumenten 'financieel bewusteloos'

Grote hoeveelheid informatie leidt bij een vijfde wel eens tot verlies van overzicht.

Vertrouwen is je belangrijkste kapitaal

FONDSENWERVING april 2013: Onderzoek van Motivaction laat zien dat eerlijkheid en oprechtheid van goede doelen het meest bepalend zijn voor hun reputatie.

Driekwart Nederlandse moslims vindt Syrië-gangers helden

Volkskrant.nl 28.05.2013: Bijna driekwart van de Nederlandse moslims vindt het prima dat Nederlanders naar Syrië vertrekken om mee te strijden tegen het regime van Assad. Die jongens doen wat de Verenigde Naties nalaten: actief steun verlenen aan de opstandelingen, vinden zij.

© 2012 Motivaction. Alle rechten voorbehouden.