Mentality™

Door onderzoek naar de belevingswereld van Nederlanders, krijgen onze opdrachtgevers meer inzicht in wat hun doelgroepen beweegt, hoe trends ontstaan en in welke bredere context zij opereren. Mentality heeft zich bewezen als een rijker middel om het gedrag van burgers en consumenten te verklaren dan de traditionele indelingen op basis van leeftijd, geslacht, opleiding en inkomen. De onderzoeksmethode biedt een zeer effectieve input voor uw beleids-, marketing- en communicatiestrategie. Lees meer over de toepassingen en achtergronden van het beproefde segmentatiemodel of doe de Mentality-test.

U kunt hier de Mentality-brochure downloaden.

 

Traditionele burgerij

De moralistische, plichtsgetrouwe en op de status-quo gerichte burgerij die vasthoudt aan tradities en materiële bezittingen.

Lees verder

De kosmopolieten

Kritische wereldburgers die postmoderne waarden als ontplooien en beleven integreren met moderne waarden als succes, materialisme en genieten.

Lees verder

Postmaterialisten

De maatschappijkritische idealisten die zichzelf willen ontplooien, stelling nemen tegen sociaal onrecht en opkomen voor het milieu.

Lees verder

De gemaksgeoriënteerden

De impulsieve en passieve consument die in de eerste plaats streeft naar een onbezorgd, plezierig en comfortabel leven.

Lees verder

Moderne burgerij

De conformistische, statusgevoelige burgerij die het evenwicht zoekt tussen traditie en moderne waarden als consumeren en genieten.

Lees verder

Opwaarts mobielen

De carrièregerichte individualisten met een uitgesproken fascinatie voor sociale status, nieuwe technologie, risico en spanning.

Lees verder

Nieuwe conservatieven

De liberaal-conservatieve maatschappelijke bovenlaag die technologische ontwikkeling omarmt en zich verzet tegen sociale en culturele vernieuwing.

Lees verder

Postmoderne hedonisten

De pioniers van de beleveniscultuur, waarin experiment en het breken met morele en sociale conventies doelen op zichzelf zijn geworden.

Lees verder

Mentality-meting

Neem deel en vergroot de strategische kennis van uw markt en doelgroep.

Lees verder

Mentality™ uitgelegd

De achtergronden, dochtermodellen en databases. Download hier de Mentality-brochure.

Lees verder

Mentality in publicaties

Een overzicht van publicaties over ons Mentality-model.

Lees verder

Mentality in actie

Zet Mentality in en verhoog zo uw effectiviteit. Download hier de Mentality-brochure.

Lees verder

© 2012 Motivaction. Alle rechten voorbehouden.