Toegankelijkheid

Mediabereik-onderzoek biculturele Nederlanders 2020

30 oktober 2019

De omvang van de doelgroep biculturele Nederlanders neemt nog steeds snel toe. Uit eerdere onderzoeken van Motivaction en TransCity is gebleken dat de mediaconsumptie van biculturele Nederlanders substantieel verschilt van die van autochtone Nederlanders, en dat ook de waardering van de nationale media anders is. Maar, deze groep wordt vaak nog onvoldoende meegenomen als respondent in traditionele bereiksonderzoeken.

Om een efficiënte en effectieve campagne te richten op deze doelgroep, is het belangrijk om zichtbaar te zijn in de media die door biculturele Nederlanders worden bekeken en beluisterd. Je moet dan letten op een aantal essentiële verschillen: biculturele Nederlanders hebben bijvoorbeeld vaker een schotel en maken meer gebruik van cultuurgebonden print- en internetmedia. Maar hoe weet je welke kanalen je moet gebruiken als deze groep niet vertegenwoordigd is in traditioneel onderzoek?

 

Verschillen in mediagebruik

Om jou de juiste cijfers te geven, voeren Motivaction en TransCity sinds 2007 een tweejarig, grootschalig mediabereiksonderzoek uit onder biculturele Nederlanders. We kijken naar mediaconsumptie onder Turkse, Marrokkaanse, Surinaamse en Caribische Nederlanders en Polen in Nederland en zien onder andere dat:

  • De mediaconsumptie van biculturele Nederlanders substantieel verschilt met die van autochtone Nederlanders.
  • De mate van herkenning in de geboden nationale mediacontent anders is dan die van autochtone Nederlanders.
  • De waardering voor de nationale media verschilt ten opzichte van die van autochtone Nederlanders.

In 2019 hebben we een zesde onderzoek uitgevoerd met daarin de laatste cijfers. Dit mediabereik-onderzoek onder biculturele Nederlanders is een belangrijke ontbrekende schakel in de reguliere mediabereiksonderzoeken. Je kunt de preview hier downloaden.

 

Doe mee het mediaonderzoek

In 2020 zal er opnieuw een onderzoek plaatsvinden. Het is nu mogelijk om hier met jouw vragen aan deel te nemen. Deze eigen vragen hoeven niet direct een verband te hebben met media, maar mogen bijvoorbeeld ook ingaan op imago, producten of andere onderwerpen.

Met participatie aan dit onderzoek krijg je naast antwoord op de eigen vragen ook een uitgebreid inzicht in mediabereikscijfers onder Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders en Polen in Nederland. Hierbij wordt gekeken naar reguliere media en cultuurgebonden media, waaronder televisie, radio, websites, print en social media.

Door de resultaten van de eigen vragen te verbinden aan mediagegevens weet je bijvoorbeeld:

  • Het marktaandeel ten opzichte van concurrenten
  • De aantrekkelijkheid van producten of diensten
  • Bekendheid en waardering van het merk
  • De mate waarin jouw merkpropositie aansluit bij de belevingswereld van biculturele Nederlanders

Wil je meer weten over dit onderzoek, of participeren? Neem contact op met Bob Schenk.

 

"
"

Vragen?

Gerelateerde artikelen
Zorgen om de zorg

Grote zorgen over de zorg

Lieke van Duist
26 juli 2019
Van insights naar concepten

In 4 stappen naar een nieuw concept. Stap 2: insights omzetten naar bruikbare ideeën

Henriët Hensen
06 november 2019
Verspakketten supermarkt razend populair

Verspakketten razend populair

Ruurd Hielkema
25 oktober 2018

Bezinning of alles even achter je laten? Hoe twee doelgroepen na ruim een jaar corona verschillen in hun blik op vakanties.

Daan Damen
19 mei 2021
Neem contact met ons opCopyright ©2023 Motivaction International. All Rights Reserved