Toegankelijkheid

“Mijn vrienden kregen aantoonbaar minder kansen dan ik.”

25 januari 2022

Diversiteit en inclusie dagelijkse kost bij Motivaction

 

Bob Schenk (34) werd bij de gemeente Amsterdam aangesteld als kwartiermaker voor het project Amsterdam - Divers & Inclusief. Zijn opdracht was het MKB te stimuleren tot meer diversiteit op de werkvloer. Toen het fundament hiervoor was gelegd, zocht hij meer verdieping. Nu heeft Schenk bij Motivaction de taak om dit onderwerp een prominente plek te geven in de dagelijkse onderzoeks- en adviespraktijk. Al snel komt de onderzoeker erachter dat het bureau een enorme voorsprong heeft: “Voor onderzoekers van Motivaction is het betrekken van moeilijk bereikbare doelgroepen vanzelfsprekend. Daarmee zijn wij uniek in ons vakgebied.”

 

Hoe ben jij gegrepen door inclusiviteit?

“Ik ben opgegroeid in het Rotterdamse stadsdeel Delfshaven. In de buurt waar ik woonde (Middelland) had in die tijd meer dan de helft van de jongeren een biculturele achtergrond. We gingen samen naar het gymnasium en daarna heb ik een ander pad bewandeld dan de meeste van mijn vrienden. Zij kregen na school aantoonbaar minder kansen dan ik, de Nederlander. Hoe voorspoediger mijn carrière zich ontwikkelt, hoe meer de diversiteit uit mijn leven verdwijnt. Dat vind ik raar en onacceptabel.”

 

Met als gevolg? 

“Dat ik geïnteresseerd raakte in het onderwerp, al ben ik geen activist. Samen met een vriend met een Koerdisch-Turkse achtergrond ben ik na mijn master geschiedenis een uitzendbureau voor statushouders begonnen. Niet de gemakkelijkste weg om iets aan inclusie te doen, maar een bijzondere ervaring. Hierna werkte ik bij ‘Diversiteit in Bedrijf’, een onderdeel van de SER. In die functie initieerde ik het MKB-diversiteitsproject bij de gemeente Amsterdam. Motivaction is mijn volgende stap om een bijdrage te leveren aan de maatschappij van morgen.”

 

En, gaat het de goede kant op?

"Bij veel van mijn nieuwe collega’s zit diversiteit in het DNA. Ook steeds meer bedrijven en organisaties beseffen dat diversiteit en inclusie onderdeel zijn van ons dagelijks leven; ieder mens verdient een kans. Dat is een mooie vooruitgang, maar inclusiviteit beperkt zich tot nu toe vaak tot de groep met de meeste media-aandacht. Als organisaties echt inclusiever willen worden, moet het oog worden gericht op álle groepen die worden uitgesloten. Mensen met een beperking, chronisch zieken en transgenders bijvoorbeeld. Ook zij behoren tot een groep met minder kansen. Het gaat niet om het behalen van ‘targets’ in een specifieke doelgroep, maar om als organisatie ruimte te bieden aan ieder mens in onze samenleving.
Veel bedrijven nemen het onderwerp ook om economische redenen serieus. Een wereldmerk als Nike werkt alleen nog met bureaus die diversiteit niet alleen prediken, maar ook toepassen op de werkvloer.”

 

“Wij zijn voorlopers
in dit onderzoeksveld”

 

Wat doet Motivaction hieraan sinds jouw komst?

“Het mooie is dat Motivaction als een van de weinige bureaus al sinds de jaren negentig veel diepgravend onderzoek heeft gedaan in deze specifieke doelgroepen. Het bureau heeft de juiste kanalen om respondenten te vinden. Wil een opdrachtgever een breed en volledig onderbouwd antwoord op een onderzoeksvraag, dan kun je dit substantiële deel van de samenleving niet links laten liggen. Dat is in een krappe arbeidsmarkt bijvoorbeeld van belang voor werving, behoud en doorstroom van je medewerkers. Maar ook als je een nieuw product op de markt wilt brengen. Dan wil je weten wie jouw potentiële klanten zijn en hoe je ze kunt bereiken. Het is vooral mijn taak om de enorme schat aan ervaring die wij hebben te structureren en onze kennis te verspreiden.”

 

En intern?

“Motivaction is de vaandeldrager van dit onderzoeks- en adviesveld, daarom hebben we in november vol overgave het Charter Diversiteit ondertekend. Meer inclusie is ook een speerpunt in onze werkomgeving. In ons managementteam zit maar één vrouw. Maar nu zelfs in het kabinet de verhouding man-vrouw in orde is, komt het bij ons ook zeker goed.”


Vragen?

Gerelateerde artikelen
Liftgebruik gevaarlijk bij brand

‘Installeer liften zo dat ouderen ze kunnen gebruiken bij brand’

Jorn Lingsma
12 november 2018
Jongeren bellen niet sturen liever bericht

Jongeren hebben geen zin om te bellen

Jeroen Senster
09 augustus 2018
Draagvlak voor corona app

Draagvlak corona-app: ’Nederlander wil beloning voor gebruik’

Gerard van der Werf
14 september 2020

Bonus is meestal geld en hangt af van financieel doel

Jeroen Senster
06 december 2021
Neem contact met ons opCopyright ©2023 Motivaction International. All Rights Reserved