Toegankelijkheid

Nederlander is pensioendiscussie beu

05 februari 2018

Nederlandse werknemers zijn de discussie over het nieuwe pensioenstelsel beu. Mensen kunnen alle onzekerheid niet meer aan, concludeert Motivaction uit onderzoek dat zij deed voor Aegon. Zo kalft de steun voor deelname aan verplicht pensioen af doordat werknemers hun belang er niet meer in herkennen. Nog maar 44% van de Nederlanders is voor verplichte pensioenopbouw via de werkgever.

Zes van de tien Nederlanders willen zelf kunnen bepalen bij wie zij hun pensioen opbouwen. De wens om het zelf te regelen komt voor een groot deel voort uit ontevredenheid en zorgen, aldus Motivaction.

 

Zicht en grip

De sector is er goed in geslaagd het publiek duidelijk te maken dat er veel onzekerheden in het pensioenstelsel zitten. Maar die onzekerheid ondermijnt het vertrouwen. De pensioenopbouwer wil vooral zicht en grip op zijn koopkracht na pensionering. De zekerheid dát er pensioen wordt opgebouwd en uitgekeerd.

De onduidelijkheid over wat je aan pensioen terugkrijgt van iedere euro inleg is toegenomen. Was dit in 2015 voor 47% onduidelijk ('daar heb ik geen idee van'), in 2017 tast 62% daarover in het duister.

 

Afnemende steun

Het wantrouwen lijkt zich ook te uiten in de steun voor verplichte pensioenopbouw. Nog maar de helft (48%) van de Nederlanders vindt dat wie werkt, verplicht pensioen moet opbouwen. Dat was twee jaar geleden nog 53%. Slechts 44% is ervoor dat die pensioenopbouw via de werkgever plaatsvindt. (2015: 50%)

Al met al lijkt de werknemer vooral te willen weten waar hij of zij aan toe is met het pensioen. Er is behoefte aan zekerheid, zowel over het stelsel als over het eigen pensioen. Gevraagd naar prioriteiten staat die zekerheid bovenaan (40%). Pas daarna volgt een hoog rendement (26%). Welke partij het pensioen precies uitvoert en op wat voor manier boeit allemaal veel minder.

 

Gezamenlijkheid en vertrouwen

Er is een duidelijke voorkeur voor een pensioenregeling met een vast eindbedrag op de pensioendatum (44%), de zogenoemde uitkeringsovereenkomst. Dat zijn juist de regelingen die onder druk staan, mede omdat ze vanwege de lage rente zo duur zijn. Daarentegen kiest 29% voor een regeling met een grotere kans op indexatie, maar ook met groter risico. Dat zijn de beschikbare-premieregelingen die steeds meer voorkomen.

Onderzoeker Motivaction maakt de resultaten van het pensioenonderzoek bekend op een congres van Aegon en de Vrije Universiteit Amsterdam. Er zijn eind 2017 ruim duizend mensen voor ondervraagd. Een van de aanbevelingen uit het onderzoek is dat de betrokken partijen meer gezamenlijkheid en vertrouwen moeten uitstralen. Daarnaast is financieel bewustzijn een belangrijk punt van aandacht: er zijn lage scores op pensioenkennis en er is bij opinievragen een groot aantal mensen dat 'weet niet of geen mening' invult. Aegon biedt Nederlanders de mogelijkheid om inzicht te krijgen in hun eigen financieel bewustzijn met de Goed met Geldtest.

 

Download voor meer informatie de rapportage

 

Bron: Eufin Financieel Nieuws, 02.02.2018


Vragen?
Irene Zondervan

Email i.zondervan@motivaction.nl
Functie Senior Research Consultant
Telefoon +31 (0)20 589 83 83

Jorn Lingsma

Email j.lingsma@motivaction.nl
Functie Senior Research Consultant
Telefoon +31 (0)20 589 83 83


Gerelateerde artikelen

De middelmatige witte man is steeds de pispaal in reclames: is dat niet een béétje zielig?

Jeroen Senster
09 augustus 2021
bewuster bezig met gezondheid sinds corona

Een op drie bewuster bezig met gezondheid sinds corona

Marcel Voorn
19 oktober 2020
Toenemend optimisme bij ondernemers

Toenemend optimisme bij ondernemers

Rob Doornbos
23 juni 2020
Week van het Respect

250.000 jongeren zetten zich in voor een respectvolle samenleving

Ester Koot
09 november 2020
Neem contact met ons opCopyright ©2023 Motivaction International. All Rights Reserved