Medewerkerssegmentatie: WorkLocus

Succesvolle samenwerking op de werkvloer

Je medewerkers kennen, begrijpen en ze vervolgens optimale ontplooiingskansen bieden is de sleutel voor een succesvolle organisatie. Het profiel en het talent van medewerkers moeten naadloos aansluiten bij de koers die de organisatie wil varen. Niet iedere werknemer kan en wil op dezelfde manier zijn of haar talent optimaal inzetten. De ene medewerker hecht meer aan vaste werktijden, de andere wil meer vrijheid. Ook de leerstijlen en veranderbereidheid verschillen per medewerker, net als de manier van samenwerken: wie gaat met wie ‘goed door een deur’ zodat een optimale samenwerking tot stand komt?

 

WorkLocus: welke typen werknemers heb ik in de organisatie?

Steeds meer werkgevers zijn zich bewust dat ‘zachte’ factoren zoals drijfveren van medewerkers van belang zijn voor een optimale prestatie op de werkvloer. Waarom werken mijn medewerkers hier? Waar raken zij door gemotiveerd? Wie moet ik in huis halen om onze gewenste doelstellingen te bereiken? Om werkgevers meer inzicht te geven in de verschillende typen werknemers en hun drijfveren heeft Motivaction het Work-Locus model ontwikkeld: een segmentatie van typen werknemers die wij op basis van zachte factoren van elkaar  onderscheiden. Je weet dan precies welke mensen je nu in huis hebt. Dit model is onder andere in te zetten voor het verhogen van de tevredenheid en motivatie van medewerkers, doelgroepgericht recruiten en een effectiever HRM-beleid.

 

Meer grip op tevredenheid en motivatie van jouw medewerkers

Met ons medewerkerstevredenheidsonderzoek krijg je diepgaand inzicht  in de drijfveren en ambities van de typen medewerkers die in jouw organisaties werkzaam zijn. Wij zijn daardoor in staat om heel gericht te adviseren over zaken als:

  • Waarom is afdeling X meer tevreden en gemotiveerd dan afdeling Y? En waarom wordt minder goed samengewerkt binnen afdeling Z?
  • Welke tone of voice moeten worden gebruikt om bepaalde veranderingen door te voeren binnen de organisatie?
  • En vanuit Internal Alignment  -  Hoe komt het dat medewerkers in mindere mate handelen naar kernwaarde X? Wat zijn mogelijke interventies om te zorgen dat deze kernwaarde op de juiste manier ‘landt’ binnen de organisatie? Hoe wordt in alle geledingen van een bedrijf aangekeken tegen de kernwaarden en op welke manier kan de missie en visie doorsijpelen tot alle lagen van de organisatie?

 

Doelgroepgericht recruiten

Het is niet eenvoudig om op basis van één of meerdere sollicitatiegesprekken te bepalen of de sollicitant op alle fronten past bij de functie en het bedrijf. Wellicht is de werkervaring perfect, maar voel je aan dat de persoon op de één of andere manier niet lijkt te passen bij de bedrijfscultuur van jouw organisatie. Door middel van WorkLocus kun je jouw recruitment beleid gerichter inzetten op deze zachte waarden. Per doelgroep is bekend welke media zij gebruiken, hoe en waar zij werk zoeken, hoe zij aangesproken willen worden, wat zij belangrijk vinden aan een werkgever en een functie en in welke bedrijfscultuur zij het beste kunnen aarden. Lees meer over succesvol recruiten.

WorkLocus voor een effectief HRM-beleid

Een HRM-strategie kan alleen effectief zijn als het rekening houdt met het type medewerkers dat jouw organisatie in huis heeft en het type medewerkers dat je graag zou willen aantrekken. WorkLocus kan je daarbij helpen, door werknemers te segmenteren op onder andere drijfveren, ambities, normen en waarden, gewenst leiderschap en omgang met verandering. Dit helpt je om samen met jouw medewerkers de gewenste koers van de organisatie te varen.

 

Worklocus.jpg

 

Met de resultaten van WorkLocus bent u in staat de strategie concreet te vertalen in een adequaat HRM-beleid op tactisch en/of operationeel niveau. Wij kunnen daarbij adviseren over bijvoorbeeld:

  • Behoud en recruitmentvan (nieuwe) medewerkers
  • Ontwikkeling en opleidingvan medewerkers
  • Arbeidsmarktcommunicatie
  • Werkgeversimago
  • Verandermanagement

 

Doe de WorkLocus-test en ontdek welk type werknemer je bent.

 

 

+31 (0)20 589 82 36

Facebook Twitter LinkedIn