Email
Functie
Telefoonnummer

Elke organisatie weet dat een goede samenwerking met de klant leidt tot goede resultaten. De kracht van interne samenwerking en coherentie speelt hierbij ook een belangrijke rol, maar krijgt soms onvoldoende aandacht. Wij denken graag met u mee over een optimale match tussen mens en bedrijf, werkgever en werknemer. Dit kan door eerst te kijken naar de huidige situatie ofwel het in kaart brengen van de bedrijfscultuur, identiteit en het imago. Vervolgens analyseren we de ‘gap’ tussen de huidige situatie en de gewenste situatie om te bepalen welke veranderingen gewenst zijn, welke drijfveren en ambities hieraan bijdragen en welke type werknemers u dan het beste in huis kunt hebben.

 

The perfect match
Werk is steeds vaker een verlengstuk van het privéleven: werknemers willen zichzelf kunnen zijn in hun werk. Voor werknemers en werkzoekenden is het daarom belangrijk dat de waarden van een bedrijf aansluiten bij de eigen drijfveren. Uiteraard geldt ook het omgekeerde: bedrijven zoeken het liefst zo gericht mogelijk naar die personen die qua profiel en waarden het best passen bij de organisatie.

 

Hoe werkt het in de praktijk?
Het in kaart brengen van drijfveren, wensen, voorkeuren en ambities vergt een specifieke onderzoeksaanpak. Wij zetten een breed scala aan tools voor u in waarmee we enerzijds de identiteit en het imago van een organisatie in kaart brengen en anderzijds de waarden en ambities van werknemers. Aan de hand van segmentatieonderzoek en waardenprofielen kunnen we ook de profielen van organisaties vergelijken met die van werknemers. Hiervoor maken we gebruik van ons algemeen bekende en gevalideerde WorkLocus-model. En we werken met visuele waardenkaarten om de identiteit, cultuur of imago in kaart te brengen. Deze weergave van waarden zorgt ervoor dat respondenten op basis van een eerste gevoel hun associaties uitdrukken. Per vraagstuk stellen wij de ideale mix van tools samen om te ontdekken hoe u als organisatie het meest succesvol kunt recruiten en de perfect match tussen organisatie en medewerker kunt realiseren.

 

Wat levert het onderzoek u op?

  • U kunt gericht inzetten op de juiste match van uw organisatie en (potentiële) medewerkers.
  • Als werkgever bent u beter in staat om de juiste medewerkers aan uw organisatie te binden en aan te trekken.
  • U beschikt over heldere inzichten in en concrete handvatten voor uw interne en externe HRM-strategie.

 

 

Meer leden van ons team

ESOMAR02.jpg LidVanMOA.png ESOMAR02.jpg GLOBALNR02.jpg

  ISO14001.png  ISO20252.png  ISO26362.png