Onderwijs en wetenschap

“Het Motivaction imago-onderzoek onder leerlingen uit groep 8 maakte glashelder hoe zij onze school zagen. Het team was direct overtuigd dat we aan onze uitstraling moesten werken, want dat imago kwam niet overeen met hoe wij in werkelijkheid zijn of op sommige punten wilden zijn.”
Kees Laan, rector Bertrand Russell college

Onderzoek voor het onderwijs

Wij zijn inzetbaar voor onderzoek in het po, vo, mbo, hbo en wo. De vraagstukken waarvoor wij regelmatig ingeschakeld worden, raken alle aspecten van de onderwijssector:

 • Imago en positionering
 • Communicatietrajecten
 • Innovatie van lesmateriaal
 • Evaluaties van onderwijsprogramma’s
 • Beleidsvraagstukken
 • Grootschalig veldwerk voor universiteiten
 • Leerling- en medewerkerstevredenheid

 

De kenmerken van ons onderwijsonderzoek

In ons onderwijsonderzoek is aandacht voor de drijfveren van doelgroepen, jongeren in het bijzonder. Daarnaast is het mogelijk om de onderzoeksuitkomsten te koppelen aan bredere maatschappelijke trends waardoor bevindingen nog beter geduid kunnen worden. Wij bieden innovatieve oplossingen op maat en hebben toegang tot grote groepen jongeren vanuit ons StemPunt-panel.

 

Meer informatie?

Benieuwd naar recente onderwijsonderzoeksprojecten en wat Motivaction voor je kan betekenen? Lees dan de pagina over ons onderwijs onderzoek.

 

 

M-Science: Wetenschappelijk onderzoek voor universiteiten en kennisinstituten

Wij hebben als onderzoeksbureau alle middelen en expertises in huis om samen met onderzoekers van kennisinstituten en universiteiten dataverzameling te realiseren die voldoet aan wetenschappelijke standaarden. Hierbij kan denken aan:

 • Sample only
 • Veldwerkprojecten
 • Volledige onderzoekstrajecten
 • Het faciliteren van online, schriftelijk, telefonisch en face-to-faceonderzoek

 

Dataverzameling via eigen gecertificeerd panel

Wij beschikken over een eigen gecertificeerd onderzoekspanel, StemPunt.nu, dat we inzetten voor wetenschappelijke dataverzamelingsprojecten. Met dit panel heb je snel en continue toegang tot voor jou relevante bevolkingssegmenten en kan je representatieve steekproeven uit de Nederlandse bevolking in de leeftijd van 15 tot 80 jaar trekken. Ook kunnen wij respondenten selecteren voor (online) kwalitatief onderzoek via M-select. Onze afdeling Dataprocessing verzorgt de programmering van de vragenlijsten, de uitvoering van het veldwerk en de dataschoning.

 

Meer informatie?

Benieuwd naar referentieprojecten en wat Motivaction voor je kan betekenen? Lees dan de gehele pagina over M-Science.

 

Onderzoek voor universiteiten
 

+31 (0)20 589 82 58

Facebook Twitter LinkedIn