Onderwijs

“Motivaction heeft onderzoekers die inhoudelijke kennis hebben van de onderwijswereld en dat geeft een belangrijke meerwaarde aan het onderzoek.” 
Jesseke van Buuren, Hoofd communicatie Onderwijsgroep Dunamare

Onderzoek voor het onderwijs

Wij hebben zeer ruime ervaring met onderzoek voor opdrachtgevers in het po (primair onderwijs), vo (voortgezet onderwijs), mbo (middelbaar beroepsonderwijs), hbo (hoger beroepsonderwijs) en wo (wetenschappelijk onderwijs). De vraagstukken waarvoor wij regelmatig ingeschakeld worden raken alle aspecten van de onderwijssector:

 • Imago en positionering 
 • Communicatietrajecten, bijvoorbeeld wervingscampagnes
 • Innovatie van lesmateriaal
 • Evaluaties van onderwijsprogramma’s
 • Beleidsvraagstukken, zoals diversiteit en schooluitval
 • Grootschalig veldwerk voor universiteiten
 • Leerling- en medewerkerstevredenheid

Bekijk het imago-onderzoek voortgezet onderwijs.


Wat kenmerkt ons onderwijsonderzoek?

 • Aandacht voor en kennis van de drijfveren van doelgroepen, jongeren in het bijzonder. Inzicht hierin helpt onderwijsinstellingen om de doelgroep beter te begrijpen en het (onderwijs)aanbod daar optimaal op af te stemmen. Zie bijvoorbeeld ons succesvolle onderzoek voor het Platform Bèta Techniek. Wij zetten daarbij ook onze diepgaande kennis over diversiteit en Nieuwe Nederlanders in.
 • We koppelen onderzoeksuitkomsten aan bredere maatschappelijke trends waardoor we bevindingen nog beter kunnen duiden. Zo zien we bijvoorbeeld een toenemende behoefte aan hiërarchie en duidelijkheid bij veel jongeren. Zij vinden het moeilijk om wijs te worden uit de grote hoeveelheid informatie die er dagelijks op hen afkomt. Ook met het reflectieve karakter van het onderwijs hebben zij moeite. Tegelijkertijd wordt van docenten niet verwacht dat zij de traditionele autoriteit zijn, maar dat zij je begeleiden en helpen bij keuzes. Dit heeft grote effecten op de invulling van het onderwijs. In onze twee boeken over De grenzeloze generatie gaan wij uitgebreid in op de behoeften van verschillende typen jongeren. Dit doen we niet alleen voor de Nederlandse markt; we verzamelen ook internationaal inzichten via ons Glocalities-programma
 • Innovatieve oplossingen op maat, zowel strategisch als pragmatisch. Wij stellen een onderzoeksaanpak op die laagdrempelig is en leuk om aan deel te nemen. En ons onderzoek voor het onderwijs is altijd afgestemd op de onderzoeksdoelgroep.
 • Wij hebben toegang tot grote groepen jongeren vanuit ons StemPunt-panel.

Een aantal recente onderwijsonderzoeksprojecten:

 • Een online platform e-Safari met studenten over hoe zij loopbaanoriëntatie en -begeleiding hebben ervaren.
 • Een kwalitatieve communicatietest van de nieuwe wervingscampagne van een grote ROC.
 • Onderzoek onder kinderen, ouders en leerkrachten over de vernieuwing van een lesmethode, zowel kwantitatief als kwalitatief.
 • De mogelijkheden en onmogelijkheden van de inrichting van een nieuwe bachelor voor een medische faculteit via creatieve focusgroepen met (aankomende) studenten.
 • Imago- en behoeftenonderzoek voor een grote middelbare school.
 • Onderwijsdrijfverenonderzoek voor Platform Bèta Techniek. 

 

Wat levert een onderzoekstraject je op?

 • Je beschikt over insights waar je concreet mee aan de slag kunt.
 • Wij kijken verder dan het beschrijven van de onderzoeksuitkomsten en denken met je mee over de implementatie. Ook plaatsen we daar waar mogelijk onderzoeksresultaten in een breder perspectief door ontwikkelingen binnen het onderwijs te integreren. In onze rapportages geven wij handvatten om de gestelde doelen te behalen.

Meer weten? Wij praten graag met je door.
 

Facebook Twitter LinkedIn