Moderne burgerij

De conformistische, statusgevoelige burgerij die het evenwicht zoekt tussen traditie en moderne waarden als consumeren en genieten.


Ambities

 • Balans vinden tussen traditionele normen en waarden en verandering
 • Gezin als hoeksteen van de samenleving
 • Status en aanzien verwerven

 


Maatschappij en politiek

 • Verlangen naar autoriteit en regels
 • Verlangen naar erkenning en waardering

 

Werken en presteren

 • Zekerheid
 • Inkomen én uitdaging

 

Leefstijl

 • Conformistisch en risicomijdend
 • Regelmatig leven
 • Consumptie- en vermaakgericht
 • Materialistisch en statusgevoelig

 

Sociale relaties

 • Gezin en familie staan centraal
 • Traditionele rolverdeling

 

Sociodemografie

 • Evenveel mannen als vrouwen
 • Alle leeftijden
 • Relatief laagopgeleid
 • Alle inkomensniveaus

 

images/old_images/imagecache/foto_detail/moderne_burgerij.jpg

Facebook Twitter LinkedIn