Agent krijgt klappen in privétijd

Veel agenten worden buiten werktijd bedreigd, geïntimideerd en zelfs mishandeld. Bijna 30 procent van de politiemensen is in privétijd wel eens het slachtoffer van arbeidsgerelateerd geweld. 

Door de agressie staan relaties onder druk en vrezen agenten voor de veiligheid van hun gezin. Dat blijkt uit een enquête van onderzoeksbureau Motivaction en politievakbond ACP onder ruim 1.300 agenten.

 

Geschrokken
"De uitkomsten zijn schokkend", zegt ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp. "Geweld hoort bij het vak, maar het is volstrekt onaanvaardbaar dat een groot deel van de politiecollega's in hun vrije tijd wordt geconfronteerd met geweld."

Korpschef Gerard Bouman van de Nationale Politie zegt zich 'rot geschrokken' te zijn van de onderzoeksresultaten. "Dat het probleem zó groot is, wist ik niet." De politiebaas gaat bij het OM pleiten voor een hogere strafmaat voor geweld tegen partners en gezinsleden van agenten. Voor het mishandelen van agenten, ook in privétijd, kan de rechter al een hogere straf opleggen.


Tijdens het werk
Van de ondervraagde politiemensen geeft 84 procent aan de afgelopen 2 jaar tijdens het werk met geweld in aanraking te zijn geweest. Het merendeel heeft regelmatig te maken met scheldpartijen, verbale bedreigingen en duw- en trekwerk. De helft van de agenten zegt te zijn geslagen, geschopt of bespuugd en bijna een kwart is wel eens bedreigd met een wapen.


Stress en pijn
Hoewel de meeste agenten vinden dat het risico op geweld bij het politievak hoort, leidt de agressie bij veel agenten tot stress en pijn. Een kwart van de politiemensen geeft aan met minder plezier aan het werk te gaan. In de privésfeer leidt het geweld tot problemen: van de klagende agenten ervaart 38 procent druk op de relatie, kampt 28 procent met emotionele problemen en heeft 17 procent last van fysieke beperkingen.

Vorige maand werd al bekend dat agenten lijden onder een hoge werkdruk en gemiddeld vaker ziek thuis zitten dan andere werknemers. Daarom krijgen ze mentale krachttraining en kunnen ze sinds vorig jaar aankloppen bij een 24-uursloket voor psychosociale hulp.

Bron: Gelderlander.nl, door peter Winterman 26.11.2013

Zie ook infographic op apc.nl: 'Geweld tegen de politie. Negatieve gevolgen voor politiemensen zelf en hun inkomen.'

Facebook Twitter LinkedIn