Spraakmakend boek over de aankomende generatie werknemers en de werkgevers verschenen

De grenzeloze generatie en de onstuitbare opmars van de B.V. IK

In juni 2011 verscheen het tweede boek van Motivaction over de grenzeloze generatie. Deze nieuwe uitgave gaat over jongeren van nu en de arbeidsmarkt. Van het eerste boek ''De grenzeloze generatie en de eeuwige jeugd van hun opvoeders'' zijn inmiddels 7 drukken verschenen. De in het boek beschreven thematiek wordt in de praktijk van opvoeding en onderwijs herkend en met het boek is een snaar geraakt. De auteurs Frits Spangenberg en Martijn Lampert geven vele lezingen in het veld en ook in kringen van werkgevers groeit de belangstelling. Dat was de aanleiding tot het vervolg op het eerste boek, specifiek gericht op de arbeidsmarkt en met de titel ''De grenzeloze generatie en de onstuitbare opmars van de B.V. IK''.


Opkomst van de B.V. IK en een toenemende tweedeling

Door vergrijzing en ontgroening zal de Nederlandse arbeidsmarkt te maken krijgen met krapte. Starters op de arbeidsmarkt vervullen een sleutelrol. De aanstormende generatie bruist van de energie, heeft hoge verwachtingen van werkgevers, is zelfgericht en ondernemend ingesteld. De B.V. IK is in opkomst. Jonge toetreders tot de arbeidsmarkt zijn kritisch en zelfverzekerd, en zijn opgegroeid in een onderhandelingscultuur. Maar werkgevers worden steeds vaker geconfronteerd met zelfoverschatting en narcisme, en hebben moeite met het binden en boeien van jonge werknemers, die hoge eisen stellen aan gehoord worden, aan inspiratie en authenticiteit. Wat voor leiderschap is nodig om de talenten van jongeren anno 2011 optimaal te ontwikkelen én de omvangrijke groep jongeren die buiten de boot dreigt te vallen bij het arbeidsproces te betrekken? Aan dit boek liggen diepgaande gesprekken met jongeren, werkgevers en deskundigen ten grondslag. De trendanalyse is gebaseerd op meer dan 27 jaar Motivaction-onderzoek naar waarden en leefstijlen. De auteurs laten zien wat voor soort begeleiding van de nieuwste generatie werknemers het meest inspirerend en effectief is. Prangende vragen worden beantwoord met praktische tips voor leiders en coaches. ''De grenzeloze generatie en de onstuitbare opmars van de B.V. IK'' is een onmisbaar boek voor iedereen die te maken heeft met het aansturen en begeleiden van jonge werknemers.

Motivaction boekpreview 'De grenzeloze generatie en de onstuitbare opmars van de B.V. IK' from punkmedia on Vimeo.

 

Eerste reacties op het boek ‘’De grenzeloze generatie en de onstuitbare opmars van de B.V. IK (2011)’’

    "De mentaliteit van jongeren verandert snel en leidt tot een cultuurschok op het werk." NRC Handelsblad
    In zo’n tijd, waarin bevolking en werkgevers voorzien dat de welvaart achteruitgaat, is des te belangrijker dat onderwijs en arbeid goed op elkaar aansluiten." Reformatorisch Dagblad
    "De íkker betreedt de werkvloer… voor jou tien andere werkgevers’’ De Telegraaf
    " Nieuwe generatie hoger opgeleiden stelt arbeidsmarkt voor grote problemen. Toch zal deze generatie de arbeidsmarkt in evenwicht moeten houden." Trouw
    "Hoe overleven we de krimp? Nieuw rapport bepleit een ‘deltaplan’ om de problemen te lijf te gaan." Katholiek Nieuwsblad


De pers over "De grenzeloze generatie en de eeuwige jeugd van hun opvoeders (2009)"

    "Ze trekken een niet misselijke conclusie, maar komen ook met heel praktische aanbevelingen." Het Parool
    "Herneem regie, autoriteit en gezag is de belangrijkste aanbeveling uit De grenzeloze generatie." de Volkskrant
    "Spangenberg en Lampert baseren hun analyse op vijfentwintig jaar mentaliteitsonderzoek en duizenden uren interviewmateriaal." NRC Next
    "Hun bevindingen mogen alarmerend worden genoemd voor politici en bestuurders." Re.Public
    "Zou eigenlijk verplichte kost moeten zijn voor iedereen die iets met jongeren doet (…)." Marketing Tribune


Frits Spangenberg

Frits Spangenberg is sociaal wetenschapper en oprichter van Motivaction International, dat sinds 1984 toonaangevend opinie-, beleids- en marktonderzoek verricht. In 1997 introduceerde Motivaction in Nederland het waarden- en leefstijlenonderzoek Mentality.


Martijn Lampert

Martijn Lampert studeerde Vrijetijdwetenschappen en is gespecialiseerd in onderzoek naar leefstijlen en maatschappelijke verandering. Lampert is bij Motivaction verantwoordelijk voor het Mentality-onderzoek. Hij publiceert regelmatig over maatschappelijke trends.

Het boek is te bestellen bij uitgeverij Nieuw Amsterdam en bij Bol

Facebook Twitter LinkedIn