Beslis Namens Nederland mee over toekomst in grootste referendum ooit

Niet mopperen, maar doen! 

 

Op initiatief van McKinsey biedt een groot aantal organisaties, gesteund door De Telegraaf, Nederland een unieke kans: iedereen, van jong tot oud, kan zich twee maanden lang uitspreken over de nabije toekomst van ons land, hoe ons land er uit moet zien over tien jaar; niet op basis van partijprogramma’s, maar vanuit de eigen leefwereld, de eigen idealen, de eigen bereidheid bij te dragen aan een beter, gezonder, mooier land.
 
Die toekomst wordt nu vormgegeven, want de keuzes die nu gemaakt worden bepalen de contouren van het Nederland van 2025. Wat is er uitdagender dan om daaraan mee te kleien? Sterker nog, krachtige signalen af te geven aan onze parlementariërs en ons kabinet: die 16 miljoen en nog wat burgers hebben een heldere visie over de toekomst van Nederland.

Eerder al, vorig jaar bij het aantreden van Willem-Alexander, gaf Nederland de nieuwe koning een boek vol dromen mee. Dit nieuwe initiatief, Namens Nederland gedoopt, gaat veel verder. Het zijn geen dromen die de initiatiefnemers verwachten te krijgen, maar heldere verwachtingen, concrete keuzes, over het Nederland waarin zijn burgers willen wonen, werken, gelukkig zijn.

Ditmaal gaat het dan ook niet om de visies van beleidsmakers, denktanks, rapportenproducenten, degenen met azijn als speeksel, of positivo-goeroes, maar om het nuchtere verstand dat de Nederlander zo eigen is, jong en oud. Een uitgelezen kans om richting te geven aan de toekomst van ons land.

Namens Nederland, waar even voor de helderheid (nog) geen politieke partijen bij betrokken zijn, start vandaag een onderzoek. De resultaten worden in oktober gepresenteerd. Op www.namensnederland.nl kan iedere Nederlander een vragenlijst invullen, het kost een kwartiertje, maar dan doet u wel mee aan het grootste referendum ooit in Nederland gehouden: over uw toekomst en die van uw kinderen.

Namens Nederland is een veelzeggende naam voor dit onderzoek dat veel meer is dan een simpele Maurice de Hond-peiling, eerder een niet te negeren ijkmoment voor de toekomst van Nederland. De enquête legt concrete toekomstkeuzes voor o.m. over zorg, onderwijs, arbeidsmarkt, leefomgeving, economie. Het gaat er niet alleen om te peilen wat Nederlanders nu en voor de toekomst belangrijk vinden, maar ook hoe groot hun bereidheid is daar zelf aan bij te dragen.

Die ambitie is helder verwoord in de slogan, die binnenkort in TV-spotjes en op billboards langs ’s lands snelwegen te zien zal zijn: ’Beslis ook mee over de toekomst van Nederland’. Het idee is dat inwoners zelf laten weten hoe zij Nederland sterker, gezonder, beter denken te maken. Namens Nederland wil weten welk soort Nederland de Nederlanders willen. Om met die wetenschap, als de resultaten in oktober bekend zijn, daar ook aan te werken, samen.

De politiek heeft al een visie: de participatiesamenleving, veel zelf en met en voor elkaar doen, de overheid schiet straks alleen te hulp als het echt niet anders kan. Het moet megabezuinigingen opleveren en een gezonde staatshuishouding. Dat laatste is natuurlijk ook een fundament voor een gezonde toekomst. Er is veel ongenoegen over. Namens Nederland biedt de kans dat mopperen om te buigen in een positieve, constructieve vormgeving van Nederland in de toekomst.
www.namensnederland.nl

namens_nederland_website.png
 


Bron: telegraaf.nl, door Hans Kuitert 16.07.2014

Facebook Twitter LinkedIn