Doe mee aan Maatschappelijk Imago Monitor (MIM) 2014

Van bedrijven en organisaties wordt een maatschappelijke rol verwacht. Nederlanders rekenen hen af op de mate waarin zij goed zijn of goed doen voor mens, maatschappij en milieu. Zeker nu de overheid zich steeds verder terugtrekt en meer over wil laten aan de ‘participatiesamenleving’, groeit volgens velen ook de maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven en organisaties. De afgelopen jaren zijn er zowel in de (semi)publieke sector als in het bedrijfsleven vele incidenten geweest die het tegendeel laten zien. Bijvoorbeeld bij woningcorporaties, goede doelen en banken.

Ondanks al het goede werk dat wordt verricht, bepalen dit soort incidenten vaak de beeldvorming bij consumenten. Nederlanders worden steeds kritischer over de maatschappelijke profilering van bedrijven. Als bedrijven hun idealisme laten zien, wordt dit lang niet altijd geaccepteerd en valt steeds vaker de term greenwashing.

Uit de Maatschappelijk Imago Monitor 2013 bleek ook dat het wantrouwen in de goede bedoelingen van bedrijven toeneemt. De 30 grootste concerns in Nederland kregen toen een 5,3 als rapportcijfer voor hun maatschappelijke prestatie. FrieslandCampina scoorde met een 6,4 het best. Van de voorgelegde maatschappelijke programma’s scoorde het Ronald McDonald Kinderfonds het best.

Wilt u weten hoe goed Nederlanders uw merk of organisatie vinden voor mens, maatschappij en milieu? Wat zij van u verwachten en hoe u daaraan kunt werken? En wat uw (toekomstige) maatschappelijke programma daaraan kan bijdragen? Doe dan mee met de Maatschappelijk Imago Monitor 2014, die wij jaarlijks in samenwerking met Hope & Glory uitvoeren.

 

Facebook Twitter LinkedIn