Driekwart Nederlandse moslims vindt Syrië-gangers helden

Bijna driekwart van de Nederlandse moslims vindt het prima dat Nederlanders naar Syrië vertrekken om mee te strijden tegen het regime van Assad. Die jongens doen wat de Verenigde Naties nalaten: actief steun verlenen aan de opstandelingen, vinden zij.
 
Door een overgrote meerderheid (73 procent) van de moslims worden de Syrië-gangers zelfs gezien als helden. Autochtone Nederlanders zijn het met deze visie absoluut niet eens. 70 procent kan zich niet vinden in dergelijk heldendom.

Dit blijkt uit een onderzoek dat Motivaction in opdracht van het NCRV-televisieprogramma Altijd Wat heeft uitgevoerd. Motivaction heeft alleen  de grootste en het meest bij het conflict betrokken groepen moslims, Marokkaanse en Turkse Nederlanders, gepeild - dus geen islamitische Surinamers of Indonesiërs. Om een zuivere vergelijking te kunnen maken, zijn autochtone bekeerlingen uit de representatieve steekproef gefilterd.

De meeste moslims vinden dat potentiële Syrië-gangers geen strobreed in de weg moet worden gelegd. Zij willen niet dat ze preventief worden opgepakt en vervolgd. Bij terugkeer moeten de strijders weer worden opgenomen in de Nederlandse samenleving. Hun Nederlandse nationaliteit mag niet worden afgepakt.

Gerechtigheid

De meerderheid van de moslims ziet de Syrië-gangers ook niet als jihadi's, maar eerder als strijders voor gerechtigheid. Slechts  een kwart spreekt van de jihad. Bij de autochtonen is dat percentage even groot. Toch beschouwen autochtonen terugkerende strijders vaker als potentiële terroristen, van wie het Nederlandse paspoort moet worden ingenomen.

De specifieke moslimgroepen identificeren zich sterk met de strijd in Syrië. Zij volgen het nieuws via Turkse en Arabische zenders, die gruwelijke beelden tonen. Bij de Turkse Nederlanders speelt ook mee dat Turkije een buurland is van Syrië.

De moslims (81 procent) zijn ook veel meer bereid dan autochtonen (20 procent) om hun portemonnee te trekken voor Syrische vluchtelingen. Ook op het punt van wapenleveranties aan de rebellen gaapt een kloof tussen autochtonen en moslims. Bijna de helft (49 procent) van de moslims is daar voorstander van, tegen 6 procent van de autochtonen.

Bron: Volkskrant.nl, door Janny Groen 28.05.2013

Download de factsheet 'Syrië-gangers doen wat de VN nalaat'.

Facebook Twitter LinkedIn