Een duurzaam product verdient een duurzame verpakking

“De samenwerking met Motivaction kenmerkt zich door groot enthousiasme en meedenken, en een mooi en bruikbaar eindresultaat. “
Lisette Kaupmann, Innovator Duurzaamheid en Vernieuwing Stedin

Verdiepingsbijeenkomst Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV), 16 april 2015:
 

Vijf tinten groen. Eerlijk wit… en de kracht van zwart, gelardeerd met vrolijk geel en blauw… Zo leverde de tweede Verdiepingsbijeenkomst van dit jaar van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken een kleurig palet van verhalen op over duurzaamheid en verpakkingen. Het lukte de gastsprekers Pieter Paul Verheggen (Motivaction), Lisanne Addink-Dölle (VerdraaidGoed) en Bjorn de Koeijer (voorheen Van Houtum en EPEA Nederland) om het bulkbegrip ‘duurzaam’ concreet en tastbaar te maken, vooral door dichtbij huis te blijven.

De Verdiepingsbijeenkomsten van het KIDV zijn een ontmoetingsplaats voor professionals uit de verpakkingsketen. Maar dankzij de presentatie van Motivaction-directeur Verheggen was er dit keer ook expliciet aandacht voor ‘de consumenten’. Het onderzoeksbureau schreef de paper ‘Vijf tinten groen, input voor effectieve duurzaamheidsstrategieën’ over de houding en rol van het Nederlandse publiek als het over duurzaamheid gaat. “Tachtig procent van onze bevolking wil meer duurzaam doen, maar tegelijkertijd heerst er grote verwarring over hoe en wat. Alleen al door de brei aan keurmerken hebben consumenten geen duidelijk beeld van wat meer of minder duurzaam is. Er is wel bewustzijn, op dit moment vooral aangewakkerd door de social media. Als ze niet duurzaam doen, hebben mensen al gauw een schuldgevoel ”, stelt Verheggen.

 

PP_verheggen.jpg

 

Verheggen: "De grote bedrijven of koplopers geven de route naar een duurzame samenleving aan."

 

Duurzame samenleving

Bestuurders, beleidsmakers en wetenschappers slagen er volgens Verheggen nog niet in om duidelijkheid over duurzaamheid te verschaffen. Het begrip wordt te pas en te onpas gebruikt en is de afgelopen jaren enorm opgerekt. Een eenduidig beeld of eenduidige definitie ontbreekt; dit zorgt voor uiteenlopende associaties. “Toch zoekt iedereen naar wegen om een duurzame samenleving mogelijk te maken. Ook grote bedrijven, en dan vooral de marktleiders, dragen hun steentje bij. Maar door het gebrek aan eenduidigheid en objectiviteit laat de effectiviteit van duurzaamheidsactiviteiten te wensen over.”

‘Vijf tinten groen’ levert input om daar verandering c.q. verbetering in te brengen. Als link naar het thema van deze Verdiepingsbijeenkomst (‘Een duurzaam product verdient een duurzame verpakking’) vroeg Verheggen zich af hoe consumenten naar duurzame producten en verpakkingen kijken? “Weinig kans dat ze daarbij meteen aan de verpakker denken; primair gaat het ze om het product en de fabrikant. Die uitdaging wil ik de verpakkingsindustrie wel meegeven: laat duidelijker zien welke bijdrage je levert aan de duurzaamheid van producten.”

“Er zijn grote verschillen in de wijze waarop Nederlanders duurzaamheid ervaren. Deze diversiteit wordt niet alleen bepaald door opleidingsniveau, welstand, geslacht, afkomst en/of leeftijd. Het gaat ook om waarden, opvattingen, emoties, leefstijl. Om de belevingswereld van mensen”, aldus Verheggen. Volgens het waarden- en leefstijlmodel Mentality dat Motivaction sinds 1997 hanteert, kan de Nederlandse samenleving in acht consumentengroepen worden onderverdeeld.

“Bekijk je deze milieus specifiek vanuit duurzaamheid, dan zijn vijf duidelijke groepen consumenten te onderscheiden: plichtsgetrouwen, verantwoordelijken, structuurzoekers, statusbewusten en ontplooiers.” Per groep bracht Motivaction eigenschappen en kenmerken in kaart en op welke manier zij het beste zijn te bereiken. Populair gezegd: de vijf tinten groen.

Verheggen: “Al gaat het niet alleen om bereiken, maar ook om ‘beraken’. Door je bewust te zijn van de verschillen tussen de segmenten, kun je langs verschillende lijnen de discussie voeren en de communicatie laten aansluiten bij hun belevingswereld en mentaliteit. Duurzaam denken en duurzaam doen werkt pas echt als aansluiting wordt gevonden bij de waarden van verschillende groepen. Dan heb je het vertrekpunt voor verdere verduurzaming dan papier in de papierbak stoppen en gft-afval in groene bak.”

Klik hier  voor de presentatie van Pieter Paul Verheggen. Klik hier voor de paper ‘Vijf tinten groen’.

 

 

Facebook Twitter LinkedIn