FNV Finance: Bijna 4 op de 5 Nederlanders wil dat de salarisverhogingen bestuurders financiële sector worden teruggedraaid

Vanmiddag presenteerde FNV Finance tijdens het mini-seminar ‘Vertrouwen & Ethiek’ de resultaten van een opiniepeiling over de beloningen van topbestuurders in de financiële sector. Uit de peiling blijkt dat 4 op de 5 Nederlanders ronduit negatief is over de salarisverhoging van topbestuurders in de financiële sector. Bijna 4 op de 5 vindt dat ook banken en verzekeraars de verhoging die ze hebben doorgevoerd, moeten terugdraaien. En maar liefst 78% van het Nederlandse publiek vindt dat er moet worden ingegrepen.

 

Ingrijpen essentieel voor herstel vertrouwen

Carla Kiburg, bestuurder FNV Finance: “De boodschap is ondubbelzinnig: extra salarisverhogingen voor topbestuurders bij banken en verzekeraars zijn onacceptabel. Niet alleen omdat tegelijkertijd  medewerkers worden ontslagen en zij al jaren geen salarisverhoging hebben gekregen. Maar ook omdat velen de financiële sector medeverantwoordelijk houden voor de economische crisis. Het voelt onrechtvaardig en dus is er geen begrip. Ingrijpen is essentieel voor het herstel van vertrouwen in de sector.”

 

Afzien en terugdraaien van verhoging nodig voor vertrouwen

De salarisverhogingen hebben nogal impact gehad op het vertrouwen in de sector. Vooral het vertrouwen in de bestuurders in de financiële sector is verslechterd (72%) maar ook het vertrouwen in de medewerkers is aangetast (45%). Ook hebben de verhogingen geleid tot een afnemend trotsgevoel onder medewerkers. Bijna een derde van de medewerkers in de sector zou, indien mogelijk, overstappen naar een andere sector.

 

Het vertrouwen kan enigszins worden hersteld als de salarisverhogingen worden teruggedraaid (31%). Bovendien vindt 78% dat de bestuurders van een verhoging moeten afzien. Zowel de medewerkers als de burgers vinden dat de salarissen van bestuurders pas weer mogen stijgen als er geen ontslagen meer vallen (resp. 77% en 79%) en ook de medewerkers weer salarisverhogingen krijgen (resp. 36% en 24%).

 

Rol overheid, vakbonden en klanten

Een ruime meerderheid - 65% van de Nederlanders, 64% van de medewerkers en 67% van de FNV-leden - vindt dat de overheid de verhogingen via wetgeving ongedaan moet maken. Een derde van de Nederlanders vindt dat medewerkers zich ook moeten uitspreken tegen de verhogingen. Ook de vakbonden moeten acties hiertegen ondernemen (56%). Tot slot, vindt 46% van de Nederlanders het een goed idee als burgers overstappen naar instellingen die geen verhoging hebben doorgevoerd.

 

Kiburg: “Een derde van de burgers vindt ook dat de vakbond moet optreden. En dat gaan we ook zeker doen, want aan onze maatschappelijke antenne mankeert niets. We roepen topbestuurders op om vrijwillig af te zien van de extra salarisverhoging. En we gaan ons hard maken voor een plaats in de Raad van Commissarissen en/of ethische commissies.”

 

Onderzoeksverantwoording

In opdracht van FNV Finance werd door onderzoeksbureau Motivaction de opiniepeiling gehouden van 2 tot en met 8 april  2015. Het onderzoek is gebaseerd op een representatieve online steekproef onder de Nederlandse bevolking tussen de 18 en 70 jaar (n=1.002). Tevens namen 266 medewerkers in de financiële sector en 374 leden van FNV Finance deel aan de opiniepeiling.

 

1 mei: de Dag van de Echte banen

De FNV wil een eerlijke verdeling van geld en werk en Echte banen met genoeg zekerheid, respect en een fatsoenlijk inkomen. De FNV roept iedereen die het hier mee eens is op, om op 1 mei naar Amsterdam te komen. Voor een luid en duidelijk signaal op de ‘Dag van de Echte banen’. Met muziek, markt en mars voor Koopkracht en Echte banen.

 

Download management summary onderzoek

Wilt u meer weten over het onderzoek? Download dan hier de management summary: FNV Finance - De beloningen van topbestuurders in de financiële sector.

 

Facebook Twitter LinkedIn