Geldzorgen onder ouderen?

De Telegraaf schreef onlangs dat ouderen disproportioneel onder de maatregelen van dit kabinet lijden. Maar is dat wel zo? Uit een onderzoek van Motivaction in en het Nibud uit 2014 blijkt dat slechts 11 procent van de ouderen betaalproblemen heeft. De stelling is volgens NRC Factcheck onwaar.


Arme ouderen. Zij lijden volgens De Telegraaf disproportioneel onder de maatregelen van dit kabinet. Hun koopkracht daalde sinds de crisis met 7,5 procent, wat ertoe heeft geleid dat 80 procent van de ouderen in de financiële problemen is geraakt, schreef de krant afgelopen zondag. Op Twitter leidde dit tot woedende reacties. De vraag is: heeft De Telegraaf gelijk?

Het artikel verscheen naar aanleiding van een rapport van ouderenbond ANBO. De bond had wetenschappers van de universiteiten van Nijmegen en Amsterdam een onderzoek laten doen naar het verschil in koopkracht van gepensioneerden tussen 2008 en 2013.

 

Lees het hele artikel op: NRC.nl, 20.08.2015

Meer informatie over het GGN rapport is te lezen op: Zo betaald Nederland 2014

 

Facebook Twitter LinkedIn