Grote meerderheid Nederlandse bevolking tegen bont

Recent opinieonderzoek door Motivaction in opdracht van Bont voor Dieren en de Dierenbescherming wijst uit dat een zeer grote meerderheid van de Nederlandse bevolking tegen het fokken van dieren voor bont is. Maar liefst 84% van de Nederlanders vindt het onacceptabel dat dieren worden gedood voor bont. De bontindustrie in Nederland, met bijna 6 miljoen vergaste nertsen per jaar, behoort tot een van de grootste ter wereld. Op 3 september vindt het hoger beroep plaats dat de Staat heeft aangespannen tegen het buiten werking stellen van het nertsenfokverbod.

 

84% van de respondenten geeft aan het onacceptabel te vinden dat dieren worden gedood enkel voor bont. Van dat percentage vindt 58% het fokken van dieren voor hun vacht zelfs zeer onacceptabel. Slechts 5% van de Nederlanders vindt het acceptabel om dieren specifiek voor hun bont te gebruiken. Volgens Frank Dales, directeur van de Dierenbescherming, zijn de uitkomsten van dit nieuwe opinieonderzoek de zoveelste bevestiging dat Nederlanders echt een einde willen aan de bontfokkerij in Nederland: 'Net als eerdere polls toont dit onderzoeksresultaat opnieuw aan dat de overgrote meerderheid Nederlanders tegen het doden van dieren is, enkel voor een overbodig product als bont. Voor bont bestaan immers meer dan genoeg mooie en makkelijk te verkrijgen alternatieven. Daarbij hechten mensen steeds meer waarde aan dierenwelzijn en groeit het besef dat de bontindustrie niet meer van deze tijd is.'

 

De groeiende weerstand in Nederland is in lijn met de maatschappelijke opinie in andere Europese lidstaten. De publieke weerstand tegen het fokken van dieren voor bont leidde in recente jaren tot meerdere fokverboden in Europa. In Oostenrijk, Groot-Brittannië, Bosnië-Herzegovina, Slovenië, Kroatië en Macedonië geldt er een compleet verbod op het fokken van dieren enkel voor bont. Ook in België geldt in de Waalse regio sinds januari dit jaar een fokverbod. In Vlaanderen wordt op dit moment een soortgelijk verbod overwogen.

Nicole van Gemert, directeur Bont voor Dieren: 

'Het is te gek voor woorden dat 160 nertsenfokkers in Nederland in weerwil van wat de politiek en de Nederlandse bevolking willen, doorgaan met deze onethische bedrijfstak. De opiniepeilingen zijn al jaren consistent tegen de bontindustrie, wat voor de politiek de doorslaggevende reden was deze bedrijfstak in Nederland te verbieden. Wij hopen dat de rechter donderdag in het voordeel zal beslissen van de miljoenen nertsen in Nederland.'

 

In 2012 besloot de Nederlandse overheid tot een nertsenfokverbod met een overgangsregeling van 10 jaar, waarmee een einde zou komen aan de bontindustrie in Nederland. Helaas werd dit nertsenfokverbod vorig jaar buiten werking gesteld nadat de Nederlandse Federatie voor Edelpelsdierhouders (NFE) een rechtszaak tegen het verbod aanspande. De rechter oordeelde dat de compensatieregeling voor de nertsenhouders niet volstond. De Nederlandse overheid ging direct tegen deze uitspraak in hoger beroep, waarvan de zitting op 3 september in Den Haag zal plaatsvinden.

 

De Dierenbescherming en Bont voor Dieren hebben de krachten gebundeld om een einde te maken aan de nertsenhouderij in Nederland. Op de site samentegenbont.nl kunnen mensen een petitie tekenen. 

 

Bron: ANP Pers Support, 02.09.2015

 

+31 (0)20 589 82 58

Facebook Twitter LinkedIn