Harder werken maakt medewerker egoïstisch

De collegialiteit op de Nederlandse werkvloer neemt af. Door de toenemende werkdruk en de angst om bij een volgende reorganisatie boventallig verklaard te worden, gedragen veel werknemers zich steeds egoïstischer.

78 procent van de respondenten vorig jaar en 70 procent van de respondenten dit jaar geven aan dat ze teamplayers zijn, een daling van acht procent. Ook zijn Nederlanders minder dan voorheen gemotiveerd om hun eigen manier van werken onder de loep te nemen en eventueel verbeteringen door te voeren. Dit komt naar voren uit het jaarlijks onderzoek dat DAS samen met onderzoeksbureau Motivaction onder 1.300 respondenten heeft gedaan naar de werkbeleving van Nederlanders.


Arbeidsethos toegenomen

Daarentegen is ons arbeidsethos toegenomen. Vergeleken met vorig jaar hebben minder mensen moeite met een avond langer doorwerken. Ruim een derde (37 procent) geeft aan dat ze graag ’s avonds doorwerken. Dit is een stijging van zeven procent ten opzichte van 2013 (30 procent). De voortvarende werkmentaliteit blijkt ook uit het feit dat driekwart aangeeft geen negen tot vijf mentaliteit te hebben, een stijging van vijf procent ten opzichte van 2013. In vergelijking met 2013 zegt nu ruim een derde (37 procent) dat ze zonder problemen ’s avonds of in het weekend doorwerken voor de baas. Dit is een stijging van zeven procent. Ook het aantal werkenden dat zelf vindt ’geen negen tot vijf mentaliteit’ te hebben, is inmiddels gegroeid tot maar liefst 75 procent.Toch moeten werkgevers op hun tellen passen, stelt Pascal Besselink, senior jurist arbeidsrecht bij DAS. "Dat mensen bereid zijn steeds harder te werken is natuurlijk goed nieuws voor bedrijven, maar de werkgevers moeten er wel op letten dat het teambelang niet uit het oog verloren wordt door de individuele medewerkers. Met minder mensen hetzelfde of zelfs meer werk moeten doen, leidt immers niet alleen tot onderlinge rivaliteit, maar ook tot een hogere werkdruk. Beide kunnen op termijn leiden tot minder productiviteit. Een ratrace waarbij medewerkers onder steeds hogere druk komen te staan, is niet wenselijk. Ziekten en zelfs een burn out liggen dan op de loer."


Burn out op de loer

Uit het onderzoek blijkt dat een op de vijf mensen aangeeft wel eens overwerkt te zijn geweest. „Niet alle werkgevers realiseren zich het, maar zij zijn verplicht om maatregelen te nemen om psychische ziekten onder het personeel te voorkomen. Een werkgever kan aansprakelijk gehouden worden voor een eventuele burn-out als hij heeft verzuimd zijn zorgplicht na te komen. Dat kan een hoop geld kosten."
 

Artikelnieuwewerken_mooievrouwopbank.png


Bron: managersonline.nl 10.07.2014

Facebook Twitter LinkedIn