Hoe staat het met de Veranderkracht van Nederland?

Persbericht Motivaction en TEN HAVE Change Management

Amsterdam, 5 december 2013


Oproep van het kabinet om te veranderen levert nog geen Veranderkracht op in de samenleving

Ruim een derde van de Nederlanders is bereid om bij te dragen aan de verandering waar het kabinet in de troonrede voor pleit. Dit blijkt uit onderzoek naar de Veranderkracht van Nederland dat adviesbureau TEN HAVE Change Management in samenwerking met Motivaction heeft uitgevoerd. Onderzocht is in hoeverre Nederlanders bereid zijn om met volle inzet te werken aan de verandering die nodig is om de kracht en kwaliteit van onze samenleving vast te houden.

Uit het onderzoek blijkt onder andere dat “het grote verhaal” achter de verandering veel mensen ontgaat. Nog geen 10% van de Nederlanders vindt de visie van het kabinet aansprekend. 28% van de Nederlanders geeft aan dat zij begrijpen wat er van hen wordt verwacht om het beoogde effect van de verandering te bereiken.

Ongeveer 25% van de ondervraagden vindt dat er duidelijke keuzes worden gemaakt. De energie voor de verandering ontbreekt grotendeels. Zo’n 70% van de Nederlanders vindt dat het kabinet er niet in slaagt om hen te motiveren voor de toekomst van Nederland. Dat, terwijl er volgens de ondervraagden

meer dan voldoende kennis, ervaring en talent voorhanden zijn.
 

Het onderzoek ‘Veranderkracht van Nederland’, dat elk najaar zal worden uitgevoerd, werd op initiatief van adviesbureau TEN HAVE Change Management verricht onder ruim 1800 Nederlanders. Zie ook veranderkracht.com


Download het onderzoeksrapport 'De veranderkracht van Nederland'.

 

+31 (0)20 589 82 36

Facebook Twitter LinkedIn