Jong en Multimediaal

Jong en Multimediaal - Mediagebruik en meningsvorming onder jongeren, in het bijzonder moslimjongeren  


Het boek “Jong en multimediaal; mediagebruik en meningsvorming onder jongeren, in het bijzonder moslimjongeren” biedt een verfrissende zienswijze op de huidige generatie moslimjongeren in Nederland.

In opdracht van het WODC (Wetenschappelijk onderzoek- en Documentatiecentrum Ministerie van Veiligheid en Justitie) onderzochten Elly Konijn, Dirk Oegema, Iris Schneider, Bart de Vos, Martijn Krijt en Jacomijne Prins van de Vrije Universiteit Amsterdam, afdeling Communicatiewetenschap in hoeverre binnen- en buitenlandse media een rol spelen bij de politieke en maatschappelijke meningsvorming van (moslim)jongeren in Nederland en hoe hun mediagebruik eruit ziet. Aan de hand van specifieke onderzoeksvragen zijn vier studies met verschillende methoden uitgevoerd, zoals een grootschalige survey, inhoudsanalyses en verdiepende interviews. De resultaten zijn in een aantal opzichten opmerkelijk, alsook bemoedigend. Zo blijkt het mediagebruik van de moslimjongeren beduidend groter, breder en intensiever dan dat van de niet-moslimjongeren. Tegelijkertijd lijken de moslimjongeren veel op ‘gewone jongeren’ in Nederland; ook zij voelen zich op vakantie in Marokko een kaaskop.
 
Motivaction verzorgde voor dit onderzoek de online dataverzameling onder ‘oudere jongeren’ van 18-26 jaar. Motivaction is o.a. bekend vanwege de ervaring met marktonderzoek onder Nieuwe Nederlanders en heeft daarvoor een database opgebouwd waarin, ten tijde van het onderzoek, ruim 10.000 respondenten participeerden, waaronder een grote groep allochtonen met verschillende opleidingsniveaus. Ook de doelgroep moslimjongeren tussen de 18 en 26 jaar is daarin voldoende vertegenwoordigd. De inhoud van de vragen werd zoveel mogelijk gelijk gehouden aan die van de survey onder de scholieren (13-18 jaar). Voor de groep jongeren in de leeftijd van 18 tot 26 jaar kon geen aselecte steekproef worden getrokken. Daarom is voorzichtigheid bij de interpretatie van deze resultaten geboden.

 

Media_Moslima.jpg

 

Bron: wodc.nl

Facebook Twitter LinkedIn