Kwaliteit duurzame keurmerken belangrijker dan kwantiteit

Vorige week presenteerde het kabinet haar reactie op het WRR-rapport 'Naar een duurzaam voedselbeleid'. Een van de onderwerpen daaruit betrof het grote aantal duurzame keurmerken. Consumenten zien keurmerken als hulpmiddel voor duurzame consumptie, ondanks dat ze vaak niet precies weten waar het voor staat en of het keurmerk wel te vertrouwen is, blijkt uit onderzoek van Motivaction in opdracht van Milieu Centraal.

 

Burgers en politici maken zich er al jaren druk om: het aantal keurmerken stijgt en stijgt. De WRR adviseerde daarom om een overkoepelend keurmerksysteem op te zetten. Te complex, tijdrovend en niet realistisch volgens Milieu Centraal. De voorlichtingsorganisatie benadrukt vooral het nut van keurmerken als houvast voor de bewuste consument en is optimistisch: het aantal keurmerken zal afnemen wanneer producten duurzamer worden. Dit verduurzamingsproces is in volle gang en is niet meer te stoppen.

 

Verwarring
Milieu Centraal geeft op de Keurmerkenwijzer een redelijk dekkend overzicht van ongeveer 180 duurzaamheidskeurmerken en -logo's die door consumenten wellicht als keurmerk worden ervaren. "Dat zijn er veel, en dat levert verwarring op," beaamt Ingrid Aaldijk van Milieu Centraal. Toch hebben ze nut: "Keurmerken bieden consumenten een houvast bij het kopen van een duurzaam product. Daarnaast werken keurmerken als aanjager van inkoopbeleid van supermarkten en standaarden van fabrikanten. Ze zorgen er dus voor dat ook de 'mainstream' producten verduurzamen."

 

Een op drie let op keurmerken

Een twee keer zo grote groep consumenten let op duurzaamheidsaspecten in het algemeen bij hun aankopen. Naast keurmerken zijn dat seizoensproducten, streekproducten en duurzame verpakkingen.

Vergroten transparantie, verantwoording & bekendheid
Goede informatie voorziening aan consumenten over keurmerken is belangrijk. Consumenten hebben behoefte aan informatie, die makkelijk beschikbaar is (liefst op de winkelvloer) en goed begrijpelijk is. Een grotere bekendheid van robuuste keurmerken zorgt voor grotere aantrekkingskracht op zowel consumenten als bedrijven om zich aan te willen sluiten bij deze keurmerken. Daarmee wordt de aanwas van nieuwe fabrikantenlogo's en keurmerken tegen gegaan, verwacht Milieu Centraal. Tegelijkertijd mag van fabrikanten en keurmerkeigenaren worden verwacht dat zij werken aan transparantie en verantwoording van hun keurmerk. 

 

Bron: Managers online, 02.11.2015

 

Facebook Twitter LinkedIn