Kwaliteit van onderwijs moet omhoog

85% Nederlanders vindt dat leraren meer aandacht moeten schenken aan zwakkere leerlingen

 

Het kabinet maakt op Prinsjesdag de rijksbegroting bekend, ook voor het onderwijs. Nu het erop lijkt dat er na jaren van bezuinigen weer wat te uit te geven valt, doet het kabinet er goed aan om vooral ook naar de kwaliteit van het onderwijs te kijken. Er is onder de Nederlandse bevolking veel draagvlak om hier meer in te gaan investeren. Een groot deel van de burgers ziet dit als een van de belangrijkste uitdagingen om Nederland sterker te maken. Zo blijkt uit het Namens Nederland-rapport.

 

Het onderzoek is door Motivaction uitgevoerd samen met McKinsey & Company onder circa 100.000 Nederlanders. Uit de uitkomsten, gebundeld onder de titel Namens Nederland, spreekt dat een groot deel van de Nederlandse burgers een sterke ambitie heeft om Nederland vooruit te helpen.

 

Onderwijs krijgt hoogste prioriteit

Daarvoor moet vooral de kwaliteit van het onderwijs omhoog. Dit krijgt nog méér prioriteit dan het vergroten van de veiligheid, het verbeteren van de kwaliteit van de gezondheidszorg en de leefomgeving of het vergroten van de koopkracht. Het overgrote deel van de Nederlanders in het onderzoek vindt dat het niveau van het onderwijs moet verbeteren. Ongeacht de politieke voorkeur zien we een eensgezinde bereidheid om te investeren in het onderwijs in Nederland.


Een aantal uitkomsten van het onderzoek onderschrijven de beleving dat burgers zich daadwerkelijk zorgen maken over de staat van het onderwijs:

  • 85% vindt dat leraren dan wel meer aandacht moeten schenken aan zwakkere leerlingen
  • 77% vindt het belangrijk dat er meer hoogopgeleide leraren komen
  • 65% is voorstander van hogere lerarensalarissen
  • 51% is voor een uitbetaling naar prestatie van leraren
  • 60% is bereid om te betalen voor langere schooldagen
  • 55% wil betalen voor gratis voorschools onderwijs voor alle kinderen
  • 79% wil meer betalen voor kleinere klassen
     

Opvallend is dat Nederlanders die werkzaam zijn in het onderwijs nauwelijks van mening verschillen met andere Nederlanders. Werkenden in het onderwijs zijn iets vaker bereid meer te betalen voor kleinere klassen (86% tegenover 79%) en voor meer aandacht voor betere leerlingen (70% tegenover 59%). Wel kiezen de onderwijzers veel minder vaak voor langere schooldagen (33% tegenover 60%).


Onderzoekverantwoording

Het onderzoek is een initiatief van McKinsey & Company, gesteund door De Telegraaf, RTL, SBS, FD, nudnik, CAVIAR, FNV, CNV, VNO-NCW, Motivaction, SKIM, RET, HTM, NS en een aantal wetenschappers. Het onderzoek is door Motivaction uitgevoerd in de periode juli-oktober 2014. Circa 100.000 Nederlanders hebben de enquête op de website NamensNederland.nl of via een link op een andere website ingevuld. Voor meer informatie over het onderzoek en de resultaten, ga naar Namens Nederland
 

 

Facebook Twitter LinkedIn