Laat je horen Namens Nederland

Namens Nederland is een van de grootste online onderzoeken waaraan elke Nederlander deel kan nemen.

 Het onderzoek heeft als doel: erachter komen wat Nederland voor Nederland wil. Motivaction is partner in de ontwikkeling van de vragenlijst en de uitvoering van het veldwerk.

Op de website namensnederland.nl kan iedereen zich vanaf maandag 14 juli uitspreken over tal van politieke en sociaal-economische onderwerpen.

Het onderzoek Namens Nederland is ook uniek omdat iedereen bij het invullen van de keuzen en wensen voor de toekomst meteen ook ziet wat de bijbehorende ‘pains’ zijn. Bijvoorbeeld: lever jij inkomen in voor een betere gezondheidszorg?

De vragenlijst is zo vormgegeven dat deelnemers tijdens het beantwoorden het gevoel krijgen via een 'ganzenbord' de route voor Nederland over 10 jaar aan het uitzetten zijn.

 

Tussentijdse resultaten en meediscussiëren

De vragenlijst kan tot half september worden ingevuld. Via de sociale media en De Telegraaf zullen de eerste resultaten bekend worden gemaakt. Wil je invloed hebben op de resultaten en op de toekomst van Nederland, vul dan nu de vragenlijst in. En nadat je dat hebt gedaan, kun je via de sociale media verder meediscussiëren.

Over Namens Nederland

Het onderzoek is een onafhankelijk en belangeloos initiatief van McKinsey & Company, gesteund door De Telegraaf, RTL, SBS, FD, nudnik, CAVIAR, Motivaction, FNV, CNV, VNO-NCW, SCP, RET, HTM, NS en een aantal wetenschappers.

Laat je nu horen!

In de media:

 

namens_nederland_website2.png

Facebook Twitter LinkedIn