Mediabereik onder Nieuwe Nederlanders

Motivaction gaat mediabereik onder Nieuwe Nederlanders meten

Het bestuur van het Stimuleringsfonds voor de Pers heeft op 20 december 2013 besloten een subsidie van ten hoogste € 20.000 beschikbaar te stellen aan Motivaction en Trancity voor het uitvoeren van een onderzoek naar het bereik en de waardering van mainstream Nederlandse media, cultuurgebonden media en internationale media onder Turkse, Marokkaanse, Surinaamse, Antilliaanse en Poolse mediaconsumenten.

 

Uit eerder uitgevoerde onderzoeken kwam onder meer naar voren dat de mediaconsumptie, de mate van herkenning en de waardering van de nationale media van Nieuwe Nederlanders substantieel verschilt van die van autochtone Nederlanders. Bovendien wordt de groep van Nieuwe Nederlanders steeds groter: in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam maakt deze groep inmiddels meer dan de helft van de bevolking uit. Deze groep neemt beperkt deel aan de mediabereiksonderzoeken van NOM, CKO en NLO. Met het nieuwe onderzoek wordt dit gat gedicht.

Bron: inct.nl 14.01.2014

Facebook Twitter LinkedIn