Merendeel vaders wil minder werken om te zorgen

“Motivaction heeft onze verwachtingen overtroffen met de inhoud en de vorm van de rapportage: inhoudelijk sterk en visueel mooi vormgegeven, ik heb het met plezier tot in detail doorgenomen.”
Saskia de Hoog, Programma- en onderzoekscoördinator WOMEN Inc.

Zeker 60 procent van de vaders met jonge kinderen wil liever meer tijd besteden aan de zorg voor hun kind wanneer praktische zaken en kosten geen rol zouden spelen. Dat blijkt uit het onderzoek: De verdeling van zorg voor kinderen dat Motivaction onder ouders van jonge kinderen uitvoerde in opdracht van vrouwennetwerk WOMEN Inc. Toch is de huidige zorgverdeling tussen mannen en vrouwen nog steeds scheef. Uit recente cijfers van CBS komt namelijk naar voren dat slechts 5-7 procent van de kersverse vaders daadwerkelijk minder gaat werken.

 

Een eerdere peiling van Motivaction (maart, 2015) toont aan dat 58 procent van de mannen en vrouwen zorgtaken gelijk willen verdelen, maar 20 procent doet dit ook in werkelijkheid. Een belangrijke reden hiervoor is het hogere salaris en de financiële verantwoordelijkheid die bij de man ligt. Daar komt bij dat werkgevers, binnen de regels van het huidige vaderschapsverlof, mannen niet of nauwelijks toestaan om minder te gaan werken. Ook vinden veel vrouwen hun eigen inkomen niet opwegen tegen de kosten van kinderopvang, waardoor ze automatisch de zorg naar zich toe trekken.

Jannet Vaessen, directeur van WOMEN Inc.: “Opmerkelijk is dat vrouwen de kosten van kinderopvang terugrekenen naar hun eigen salaris in plaats van naar het gezinsinkomen. Vrouwen moeten dat rekensommetje anders gaan maken en bewust zijn van de financiële consequenties van hun keuzes voor onbetaalde zorg op lange termijn”.

 

Vaderschapsverlof en kinderopvang spelen een belangrijke rol in het realiseren van een doorbraak in de scheve verdeling van zorg en werk tussen vrouwen en mannen. WOMEN Inc. wil dat vrouwen bewust kijken naar de verdeling van zorg en werk en naar de financiële consequenties van hun keuzes op lange termijn. “Wij willen dat vrouwen niet automatisch de onbetaalde zorg voor anderen op zich nemen”, aldus Jannet Vaessen. Zij doet daarom een dringende oproep: “Wij vragen de politiek om te investeren in een verruiming van het betaald vaderschapsverlof en kwalitatieve opvang van kinderen zodat zowel vaders als kinderopvang als volwaardige zorgpartners worden gezien in de zorg voor onze kinderen”, aldus Vaessen.

 

Talkshow Kinderopvang maandag 22 juni in de Nieuwe Liefde

WOMEN Inc. organiseert in samenwerking met Kinderopvang Humanitas op 22 juni om 19.30 uur een talkshow in De Nieuwe Liefde te Amsterdam. De uitkomsten van het onderzoek ‘De verdeling van zorg voor kinderen in NL’ worden gepresenteerd en ouders gaan in gesprek met professionals over de toekomst van kinderopvang. Experts als Paul Leseman, hoogleraar Pedagogiek, Janneke Plantenga, hoogleraar Economie en Ruben Fukkink, bijzonder hoogleraar Pedagogiek delen deze avond hun visie.

 

De talkshow is onderdeel van de WOMEN Inc. campagne ‘IK BEN ER EVEN NIET’ en wordt mede mogelijk gemaakt door: Instituut Gak, Kinderopvang Humanitas en Bernard van Leer Foundation. Kijk voor meer informatie op: www.womeninc.nl

 

Het onderzoek naar kinderopvang werd gehouden onder 880 moeders en vaders met één of meerdere kinderen in de leeftijd van 0 t/m 3 jaar. Gevraagd werd naar de verdeling van zorg en werk en welke rol de kinderopvang hierin speelt.

 

+31 (0)20 589 82 36

Facebook Twitter LinkedIn