Mobiel doneren nog niet echt in beweging

 Medio 2013 werd het mobiele donatiesysteem GEEF-mobiel gelanceerd. Toch lijkt het mobiele doneren nog niet echt van de grond te komen. Onderzoeksbureau Motivaction deed in opdracht van Sanoma Media een onderzoek naar de wijze waarop Nederlanders mobiel doneren ervaren.

De desktop PC verdwijnt. Nederlanders hebben steeds vaker een laptop, smartphone of tablet. De smartphone is voor velen zo langzamerhand zelfs het eerste scherm. Toch lijkt mobiel doneren niet helemaal van de grond te komen. Motivaction deed hierover navraag en slechts 3 procent van de 567 respondenten (18 t/m 65 jaar) gaf aan het liefst te doneren via de smartphone. Hoe dat kan en anders moet? Hier volgen enkele resultaten van het onderzoek in zes vragen.


Wat weerhoudt mensen van mobiel doneren?

Over het algemeen geldt dat het betalen met de mobiele telefoon of tablet in het algemeen nog flink achterblijft bij het gebruik van deze devices. Als er al mobiel betaald wordt – met smartphone of tablet – dan gebeurt dat vooral door middel van in-app-aankopen: een aankoop die betrekking heeft op de gebruikte applicatie zelf. Betaling via een website of mobiele site is bijna niet aan de orde. De markt van mobiel betalen is dus nog niet  ontwikkeld.
Een groot obstakel voor mobiele donatie is dat mensen niet op de hoogte zijn van de mogelijkheid om dat te doen. Flexdoneren, doneren via een banner, een mobiele site of via een applicatie op een smartphone of tablet; zevenentachtig procent geeft aan nog nooit van deze of andere vormen van mobiel doneren gehoord te hebben. Ouderen zijn in deze groep zwaar oververtegenwoordigd.


Motivaction vroeg de groepen die bekend en onbekend waren met mobiel doneren welke bezwaren ze daartegen hebben. Daaruit blijkt dat vooral de veiligheid een grote drempel is: zo laten mensen bijvoorbeeld niet graag hun naam en adresgegevens en rekeningnummer online achter. Dat is natuurlijk een issue dat niet alleen bij mobiel doneren speelt, maar bij bijna alle vormen van online betalen.


Ziet men ook voordelen in van mobiel doneren?

Nederlanders zien tot op zekere hoogte in dat mobiel doneren een snelle en flexibele manier van doneren is en een goede toevoeging aan het reguliere aanbod van doneren kan zijn. Maar over het algemeen geeft men wel aan dat men er zelf nog niet aan toe is. Opmerkelijk genoeg blijkt dat, hoewel gemak belangrijk wordt geacht, te veel gemak niet altijd vertrouwen opwekt. Sterker nog, als doneren te gemakkelijk is, zal dit eerder tot wantrouwen dan vertrouwen leiden.


Wanneer zou men overwegen om mobiel te gaan doneren?

Vooral oudere mensen geven aan er niet over te peinzen om hun mobiele telefoon te gebruiken om een donatie te doen. Weinig mensen menen dat ze overtuigd kunnen worden om het wel te doen: driekwart van de ondervraagden staat er niet open voor. Factoren die mensen wellicht over de drempel helpen om toch een mobiele donatie te doen, zijn vooral de bekendheid of naamsbekendheid van het goede doel of een actie. Ook als er al eerder gedoneerd is, en er dus sprake is van een relatie met het goede doel, is men bereid om een mobiele donatie te overwegen. Het lijkt erop te wijzen dat bezwaren met betrekking tot de veiligheid dan minder spelen.

Is er wel hoop voor mobiel doneren?

Zoals reeds werd opgemerkt, was slechts een bijzonder klein deel van de ondervraagden bekend met de mogelijkheid van mobiel doneren. Hier lijkt op te gaan: onbekend maakt onbemind, want de mensen die wel al op de hoogte waren van het concept maken er in hoge mate gebruik van. Tweevijfde van deze groep geeft aan wel eens mobiel een donatie te hebben gedaan. Bovendien staan jongeren (18-34) er in veel grotere mate voor open dan ouderen. Dat lijkt erop te wijzen dat het een kwestie van tijd is voordat mobiel doneren door een bredere groep geaccepteerd zal worden.


Welke vorm van mobiel doneren is momenteel het populairst?

Motivaction legde de respondenten enkele mogelijkheden van mobiele donatie voor. Doneren na een klik op een banner, doneren na een notificatie tijdens het spelen van een spelletje, flexdoneren, het wordt allemaal niet gewaardeerd. Ook blijkt men niet bereid een donatie-app te installeren. De meest populaire vorm van donatie was die via sms. Deze mogelijkheid werd in het onderzoek aangeboden via de mobiele site van een goed doel: ‘sms hs1 voor 1 euro naar 4333’. Overigens worden alle campagnes hoger gewaardeerd door mannen dan door vrouwen.  Mannen zijn überhaupt meer bereid om mobiel te doneren dan vrouwen.

 

Wat is er nodig voor een succesvolle campagne?

Het lijkt erop dat veel staat of valt met de ontwikkeling van de gehele markt: betalen op de mobiele telefoon moet gewoon worden. Een eerste stap voor goede doelen zou kunnen zijn om meer awareness te creëren voor het concept mobiel doneren. Zij kunnen dit volgens Motivaction het beste doen door het onderdeel te maken van een campagne waarin het mogelijk is op verschillende wijzen te doneren. Daarbij moet de primaire focus van de mobiele donatiecampagne lig¬gen op de doelgroep van het goede doel: nabijheid en bekendheid zijn belangrijke voorwaarden voor een mobiele donatie.


Voor wie direct een succesvolle campagne wil voeren: richt je campagne op jongeren (18 t/m 34 jaar). Bovendien lijken mannen makkelijker tot mobiel doneren over te halen dan vrouwen. Hou daar dus rekening mee. Verwacht bovendien geen grote bedragen op te halen: mensen associëren mobiel doneren met het geven van een klein bedrag. Een donatie-app moet worden gezien als een investering in de toekomst. Vooralsnog lijkt de toch wat oude formule de ‘sms‘ op de meeste waardering te kunnen rekenen.

 

Aanbevelingen Mobiel Doneren

  • Werk aan awareness van mobiel doneren..
  • Integreer het in je campagnes.
  • Zie het als alternatieve manier van doneren (geen losstaand medium).


De presentatie over het onderzoek kan hier worden gedownload: http://goo.gl/Ciq0SZ

 

 

Facebook Twitter LinkedIn