Nederlanders trekken steun aan participatiesamenleving weer in

Nadat Nederlanders de afgelopen jaren meer bereid zijn geworden tot zelfredzaamheid, is er nu weer sprake van een terugval. Nog maar 35% van de Nederlanders is het eens met het kabinetsbeleid dat burgers meer eigen verantwoordelijkheid moeten nemen en minder een beroep moeten doen op de overheid. 41% is het hier nu mee óneens.

 

Ook voor het koersen op de eigen kracht van burgers in de Wet langdurige zorg, die op 1 januari 2015 wordt ingevoerd, bestaat weinig steun. De meerderheid van de bevolking is hierover ongerust, vindt het onrechtvaardig en maakt zich kwaad. Dit blijkt vandaag uit een nieuw publieksonderzoek van Motivaction onder een representatieve steekproef van ruim 1.000 Nederlanders. 

 

In 2004, tijdens het kabinet-Balkenende II, bleek 33% van de Nederlanders voorstander van meer zelfredzaamheid van burgers. In 2011, onder kabinet-Rutte I, was het aantal voorstanders gegroeid naar 43%. Bovendien kromp het aantal Nederlanders dat zich juist een uitgesproken tegenstander toonde van dit beleid nog sterker (van 54% in 2004 naar 32% in 2011). Nu, in 2014, zien we het draagvlak weer afbrokkelen, hoewel het nog iets hoger ligt dan het niveau van 2004.

 

Confrontatie met nieuwe zorgbeleid tempert enthousiasme

Bram van der Lelij, onderzoeker bij Motivaction, verklaart deze terugval als volgt: “De laatste tijd is de aankomende invoering van de Wet langdurige zorg volop in het nieuws geweest. Nederlanders worden zich meer bewust van de gevolgen hiervan voor hen persoonlijk. Zo komt er minder geld voor thuiszorg en worden burgers geacht meer hun eigen boontjes te gaan doppen en een beroep te doen op hun sociale omgeving. Zij horen bovendien dat gemeenten zelf twijfelen of hun organisatie wel klaar is voor de invoering van de nieuwe wet. Door deze publiciteit deinzen Nederlanders nu toch terug voor deze nieuwe stap richting participatiesamenleving en zelfzorgstaat.”

 

Uit het onderzoek blijkt verder onder meer dat Nederlanders wel vinden dat buurtgenoten elkaar zouden moeten helpen als men niet meer voor zichzelf kan zorgen, maar in de praktijk laten ze dit liever aan een ander over. Slechts een vijfde geeft aan bereid te zijn buurgenoten langdurig te helpen bij huishoudelijk werk. 44% is bereid vrienden hiermee te helpen. Tot het helpen van partner en ouders is wel een meerderheid bereid. Dus hoe dichter je bij iemand staat, hoe groter de hulpbereidheid. Hulpbehoevende alleenstaanden die aangewezen zijn op ondersteuning uit de buurt kunnen daardoor in een lastig parket komen te zitten. Tenzij hun gemeente toch nog iets voor hen regelt.

 

Grote verschillen in draagvlak tussen inwoners gemeenten

Op basis van een aanvullende analyse van de houding van bijna 300.000 inwoners van diverse gemeenten tegenover zelfredzaamheid en het zorgen voor elkaar, heeft Motivaction ook berekend welke inwoners van de 250 grootste gemeenten het meest open staan voor de participatiesamenleving en zelfzorgstaat. De top 3 van inwoners is als volgt:

  1. 1. Wassenaar
  2. 2. Heemstede
  3. 3. Bloemendaal

Inwoners van Peel en Maas zijn op plaats 250 de hekkensluiter.
 

Download hier de factsheet: 'Zijn Nederlanders klaar voor de participatiesamenleving en zelfzorgstaat?'.

Facebook Twitter LinkedIn