Nieuw in Nederland; Het leven van recent gemigreerde Bulgaren en Polen

Hoe gaat het met Bulgaren en Polen nadat ze net naar Nederland zijn gemigreerd? Er is in deze studie van het Sociaal en Cultureel Planbureau onder meer aandacht voor hun positie op de arbeidsmarkt, hun beheersing van de Nederlandse taal en hun sociale contacten en opvattingen. Hun situatie in Nederland wordt vergeleken met die in het land van herkomst en we gaan in op het verblijfsperspectief van deze recent gemigreerde Bulgaren en Polen. Zijn ze van plan in Nederland te blijven of hebben ze een tijdelijk verblijf voor ogen? Informatie uit een survey gehouden onder Bulgaren en Polen binnen anderhalf jaar nadat zij zich in de Nederlandse bevolkingsregisters inschreven, vormde de basis voor deze publicatie. Motivaction heeft het veldwerk voor het onderzoek uitgevoerd.

Deze studie is vervaardigd op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid / Directie Integratie en Samenleving

Facebook Twitter LinkedIn