Noodzaak van gezond ondernemen neemt toe

Leiden, 29 oktober 2013 - De noodzaak om werknemers gezond en vitaal te houden of te krijgen in het Nederlandse bedrijfsleven neemt toe. Als gevolg van de huidige economische crisis stijgt de werkdruk en wordt er tegelijkertijd bezuinigd op gezondheidsmanagement. Dit kan leiden tot meer gezondheidsproblemen en uitval op de werkvloer en stijgende zorg- en verzuimkosten. Dit blijkt uit een onderzoek van Zilveren Kruis Achmea, dat is uitgevoerd door Motivaction onder 525 werknemers en 718 werkgevers.


Het onderzoek ‘Gezond Ondernemen, waar ziet Nederland gezonde kansen’ werd ook in 2011 uitgevoerd. Uit het huidige onderzoek (2013), dat is uitgevoerd in de sectoren Midden- en Kleinbedrijf (MKB), Grootmarkt (bedrijven met meer dan 500 medewerkers) en Overheid/Onderwijs, blijkt dat de noodzaak van gezondheidsmanagement groter is geworden. Meer werk moet gedragen worden door minder werknemers. Dit is in alle sectoren aan de orde, maar vooral werkgevers binnen het MKB erkennen dit probleem (79% in 2013 versus 64% in 2011). Deze verhoging van de werkdruk is een gevolg  van onder andere ontslag binnen organisaties en bezuinigingen.Negatieve spiraal

Door de grotere werkdruk bij werknemers kan er een negatieve spiraal ontstaan met een minder goede balans tussen werk en privé en weinig aandacht voor gezondheid en vitaliteit. Hoe minder fit de werknemer zich vervolgens gaat voelen, hoe minder productief hij is met als gevolg meer ziekte en verzuim. Dit leidt vervolgens weer tot stijgende zorg- en verzuimkosten en nog meer overbelasting op de schouders van de 'gezonde' werknemers.

Zorgverzekeraar Zilveren Kruis Achmea herkent de uitkomsten van het onderzoek en roept werkgevers deze ontwikkeling serieus te nemen. Olivier Gerrits, directeur Zilveren Kruis: “Gezondheidsmanagement is van levensbelang voor bedrijven. Werknemers zijn immers de ruggengraat van een organisatie en van onze economie. De spiraal van bezuinigen, ontslag, minder aandacht voor werknemers en meer ziekte en verzuim is een alarmerende ontwikkeling. Die spiraal moeten - en kunnen - we samen doorbreken.”


Minder persoonlijke aandacht voor werknemer

Uit het onderzoek blijkt ook dat werkgevers een afnemende aandacht hebben voor het (mentale) welzijn van hun werknemers. Zo gaf 69% van de werkgevers in de sector Grootmarkt in 2011 nog aan dat hun bedrijf een preventiebeleid heeft dat gericht is op het voorkomen van ziekteverzuim en/of arbeidsongeschiktheid. In 2013 is dit percentage gedaald naar 53%. In de sector Overheid/Onderwijs gaf 44% van de werkgevers in 2011 aan dat hun bedrijf een beleid heeft ter bevordering van de gezondheid en vitaliteit van hun werknemers. In 2013 is dit percentage slechts 30%.

 

‘Nu even te druk met overleven’

Daarnaast verdiepen werkgevers zich minder vaak in de ambities van hun werknemers en ondersteunen hen minder vaak bij hun loopbaanontwikkeling. In 2011 bood 65% van de werkgevers in het MKB hun werknemers begeleiding bij de ontwikkeling van hun loopbaan. In 2013 is dit percentage gedaald naar 54%. In de sector Grootmarkt is de daling het grootst. In 2011 bood 77% hun medewerkers loopbaanbegeleiding aan. In 2013 is dit nog maar 55%.

Uit het onderzoek blijkt dat dit mogelijk het gevolg is van bezuinigingen. Door actuele ontwikkelingen, zoals de economische crisis, hebben werkgevers minder middelen tot hun beschikking. Bovendien hebben veel bedrijven het naar eigen zeggen ‘nu even te druk met overleven’ en hebben daarom minder aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van hun mensen.


Geen advies over gezonde voeding, maar gezonde maaltijd

Een ander opmerkelijke uitkomst is dat werknemers vergeleken met 2011 de verantwoordelijkheid voor de eigen gezondheid steeds vaker geheel bij zichzelf leggen. Werknemers staan minder open voor goedbedoelde adviezen van hun bazen. Zij willen niet geadviseerd worden over gezonde voeding, maar willen dat de bedrijfskantine gezonde maaltijden aanbiedt. Ook willen werknemers er niet op gewezen worden dat ze meer zouden moeten sporten. Zij willen dat de werkgever de sportieve activiteiten faciliteert.

Een samenvatting van het onderzoek is vanaf vandaag beschikbaar via www.zilverenkruis.nl/gezondondernemen.

+31 (0)20 589 82 36

Facebook Twitter LinkedIn