Ondernemers: 'Aansluiting opleiding en arbeidsmarkt starters onvoldoende'

Starters op de arbeidsmarkt zijn vanuit hun opleiding onvoldoende voorbereid op de huidige arbeidsmarkt. Dat is de mening van ruim tweeduizend ondernemers die voor de jaarlijkse MKB Marktmonitor van uitzendbureau Unique zijn ondervraagd. Van de ondervraagden is is 44 procent het eens met deze stelling, 24 procent vindt het tegenovergestelde en 31 procent staat hier neutraal tegenover. Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met Motivaction. Ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf zijn ondervraagd over thema's als bedrijfseconomische en personele ontwikkelingen en duurzame inzetbaarheid. Dit meldt Unique.

 

Als gevolg van de mismatch tussen opleiding en praktijk die de ondernemers ervaren, is de ontwikkeling van medewerkers veruit het belangrijkste speerpunt als het gaat om personeelsbeleid. Ruim de helft van de ondervraagden gaat zich hier volledig op focussen. De ondernemers zijn ook gevraagd naar hun grootste personele uitdagingen van het bedrijf. Het in huis houden van kennis en kunde (54%) en het vinden van kwalitatief personeel (47%) blijken daarbij de grootste uitdagingen.

Raymond Puts, algemeen directeur van Unique: "Het is duidelijk dat de ontwikkeling van medewerkers vandaag de dag een van de meest belangrijke thema's is binnen het MKB. Of het nu gaat om het vergaren of juist borgen van kennis, de resultaten laten duidelijk zien dat ondernemers dit vraagstuk hoog op de agenda hebben staan. Het is niet alleen belangrijk dat er een betere aansluiting komt met het reguliere onderwijs, maar het gaat bijvoorbeeld ook om het beter benutten van opleidingsfondsen. Daarmee draagt het MKB zelf bij aan het niveau van kennis en kunde van hun medewerkers."

 

Bron: Nationale Onderwijsgids, 15.10.2015

 

Facebook Twitter LinkedIn