Onderzoek: mbo'ers over loopbaanoriëntatiebegeleiding

Om een beeld te krijgen van de ervaringen die studenten hebben met loopbaanoriëntatiebegeleiding (LOB) in hun onderwijs, hebben wij een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de ervaringen van (oud-)studenten met LOB.

 

Gedurende 9 dagen hebben we 50 jongeren verschillende opdrachten laten maken en vragen gesteld over hun leven, hun toekomstdromen, hoe ze school ervaren en wat er goed en minder goed gaat op het gebied van LOB.

 

In het onderzoek is ook gevraagd naar de bijdrage van lob-activiteiten in het keuzeproces. Deze special geeft op een toegankelijke manier en voorzien van concrete input van de studenten de bevindingen en conclusies weer van dit omvangrijke onderzoek.

 

Download het rapport: mbo'ers aan het woord over LOB

 

Wat is loopbaanoriëntatiebegeleiding?

Loopbaanoriëntatie- en begeleiding (LOB) geeft een student meer inzicht in zijn eigen kwaliteiten, mogelijkheden en drijfveren. De student ontwikkelt loopbaancompetenties en krijgt goede, reële en betrouwbare informatie over beroepen en arbeidsmarkt. Zo helpt LOB de student bij het maken van de juiste, afgewogen opleidings- en beroepskeuzes.

 

Voor dit onderzoek hebben we gebruik gemaakt van de e-Safari. Lees meer over deze online onderzoeksmethode

Facebook Twitter LinkedIn