Onjuiste interpretatie onderzoek over Syrië-gangers

Onderzoek van Motivaction en NCRV over Syrië-gangers onjuist geïnterpreteerd
In de Tweede Kamer zijn tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen op woensdag 17 september 2014 resultaten uit een onderzoek dat door Motivaction in opdracht van NCRV is uitgevoerd in mei 2013, onjuist weergegeven. Wij hechten er waarde aan dat de onderzoeksresultaten op een juiste wijze worden gehanteerd en in de correcte context worden geïnterpreteerd.

Het onderzoek is uitgevoerd in mei 2013. In die periode sprak de wereld over militair ingrijpen in Syrië om de burgerbevolking te beschermen tegen president Assad en het militair ondersteunen van de opstandelingen. Van de terreurgroep IS, die nu in de schijnwerpers staat vanwege massaexecuties en onthoofdingen, had toen nog vrijwel niemand gehoord. In die periode zijn vragen gesteld over de strijd tegen president Assad, niet naar de steun voor IS.

In mei 2013 was 87% van de Nederlandse moslims voorstander van het afzetten van president Assad, waarvan 84% het goed vond dat er tegen hem werd gestreden. Ook een meerderheid van 53% van de autochtone Nederlanders was deze mening toegedaan.
72% van de moslims vond het op het moment van het onderzoek goed dat Nederlanders naar Syrië vertrokken om mee te vechten tegen het regime van president Assad. Een belangrijke kanttekening die hierbij moet worden geplaatst is dat zij in meerderheid niet vinden dat het strijden in Syrië onderdeel is van de islamitische jihad.

De factsheet over het onderzoek is hier te downloaden

Voor verdere inlichtingen kunt u contact opnemen met Ahmed Ait Moha of Pieter Paul Verheggen via 020 589 83 83.

"In oorlogstijd sneuvelt de waarheid als eerste, zo luidt het gezegde, maar dat wil nog niet zeggen dat de waarheid er in vredestijd altijd ongeschonden vanaf komt. Neem het rumoer rond een aantal uitspraken van Geert Wilders tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen van vorige week."
Zie 'Wilders' waarheden', door Frits Abrahams, Achterpagina nrc.nl 23.09.2014

Facebook Twitter LinkedIn