Opkomst Statenverkiezingen valt tegen maar de democratie is nog springlevend

Het aantal mensen dat is gaan stemmen bij de laatste Statenverkiezingen is historisch laag te noemen: minder dan 50% van de kiesgerechtigden nam de moeite om naar de stembus te gaan. Maar betekent deze lage opkomst nu ook dat het vertrouwen in de democratie tanende is? Motivaction deed eind 2014 onderzoek naar de waardering voor de democratie en constateert dat 72% dit nog steeds de beste bestuursvorm vindt voor Nederland.

 

In een landelijk representatief onderzoek is allereerst gevraagd of de verkiezingen in Nederland eerlijk verlopen en of Nederlanders denken vrij zijn om te kiezen wie zij willen. Bijna twee derde van alle ondervraagden (65%) is van mening dat de verkiezingen eerlijk verlopen. Daarentegen zegt een kwart (26%) van de Nederlanders dat zij niet vrij zijn om te de persoon te kiezen die zij wensen. Vooral onder lager opgeleiden is het wantrouwen tegenover het eerlijk verlopen van de verkiezingen groot (36% scoort hier negatief op).

 

Scepsis over kiezen bestuurders
Het idee dat wij via het stemmen onze eigen bestuurders kiezen, wordt ook niet door iedereen gedeeld: maar liefst 42% zegt het gevoel te hebben dat Nederland NIET zijn eigen bestuurders kiest. Ook hier geldt dat de scepsis onder lager opgeleiden het grootst is.

 

Maar is dit dan een reden om de democratie bij het oud vuil te zetten en te kiezen voor een andere bestuursvorm? Pieter Paul Verheggen, algemeen directeur van Motivaction: “De aanhangers van de democratie kunnen opgelucht ademhalen want Nederlanders erkennen dat de democratie niet de oplossing voor alle problemen is en nadelen heeft, maar 72% vindt het nog steeds de beste bestuursvorm die er is”.

 

Meer verbonden met Nederland dan met Provincie
Wat blijft staan is de vraag waarom de opkomst bij de Statenverkiezing dan toch zo laag is. Eén van de antwoorden daarop kan gevonden worden in dezelfde Motivaction-studie. Gevraagd is onder meer naar waar men zich het meest mee verbonden voelt: met Europa, Nederland of de eigen regio/woonplaats. Uit de antwoorden blijkt dat ruim een derde (36%) zich verbonden voelt met Nederland tegen 30% met de eigen regio/woonplaats. Pieter Paul Verheggen: “Nederland leeft in politiek opzicht méér dan de eigen omgeving. Wil dit meer gaan leven dan ligt er een schone taak voor zowel de landelijke als de lokale politieke partijen om de bevolking het gevoel te geven dat hun stem echt meetelt”.

 

Opzet van het onderzoek
Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de internationale End of Year Survey 2014 van onderzoeksketen WIN/Gia waarbij Motivaction Nederland vertegenwoordigt. Bij de survey staan de vooruitzichten, verwachtingen, meningen en overtuigingen van 64.002 mensen in 65 landen over de hele wereld centraal. Aan het online onderzoek in Nederland hebben 1.050 leden van het StemPunt-panel van Motivaction deelgenomen. Het onderzoek is uitgevoerd in het vierde kwartaal van 2014 en is representatief voor de Nederlandse populatie op de kenmerken geslacht, leeftijd, opleiding en Mentality-milieu. 

 

Voor meer informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen met Pieter Paul Verheggen.

Facebook Twitter LinkedIn