Organische gebiedsontwikkeling

Motivaction als ‘nieuwdenker’ bij organische gebiedsontwikkeling Provincie Utrecht

In steeds meer gemeenten lopen gebieden die ontwikkeld zijn met een totaalvisie vast. Organische gebiedsontwikkeling kan een antwoord bieden. Het is een hele andere aanpak: van blauwdruk naar een open-eindeproces.

Het gaat om het faciliteren van (kleinschalige) initiatieven die vaak van tevoren nog niet bekend zijn. De rollen van partijen zijn ook anders dan gebruikelijk: de eindgebruiker is meer in beeld en de rol van de gemeente is faciliterend, in plaats van risicodragend en exploiterend. Deze nieuwe rol is een belangrijke zoektocht voor gemeenten op dit moment. Hoe krijg je de initiatieven in beeld? Hoe jaag je die aan? En hoe zorg je er voor dat de verschillende projecten met elkaar een geheel vormen en bijdragen aan de kwaliteit op lange termijn?

Een groep nieuwdenkers gaat met een afvaardiging van de gemeente en een vertegenwoordiger van de provincie actief aan de slag met drie gebieden in de drie gemeenten. De nieuwdenkers zijn: onderzoeksbureau Motivaction, architecten/stedenbouwkundig bureau Mosaiek en planeconomisch bureau PAS bv.

De bureau's gaan interactief werken door stakeholders te betrekken en richten zich op uitvoering. Zij zetten hun expertise zo in dat het tot concrete processtappen of resultaten leidt:

 

  •     Het concreet verwerken van ideeën in (kleinschalige) projecten die op korte termijn opgepakt kunnen worden (dus financieel haalbaar zijn) in een langere termijnvisie
  •     De meest kansrijke projecten al in de startblokken krijgen.

 

Kijk hier voor het gehele nieuwsbericht.  

Bron: Provincie Utrecht 04.07.2013

Facebook Twitter LinkedIn