Pensioensector wil beginnende werknemers wakker schudden

Ruim de helft van de jongeren op de arbeidsmarkt staat niet stil bij het eigen pensioen. Daarom starten jonge werknemers in de pensioensector een campagne. Pensioenuitvoerders APG, PGGM, MN en Syntrus Achmea ondersteunen het initiatief.

 

Uit een onderzoek dat Motivaction in opdracht van de initiatiefnemers heeft uitgevoerd, blijkt dat de meeste starters niet weten bij welk pensioenfonds ze zijn aangesloten, of ze partnerpensioen hebben en wat de gevolgen zijn van een huwelijk of een wisseling van baan.

 

Uit een eerder onderzoek van Wijzer in geldzaken bleek al dat van de 21- tot 34-jarigen zo'n 51 procent niet heeft nagedacht over de inkomsten en uitgaven na pensionering. Deze groep maakt zich daar ook geen zorgen over. Onder de 50-plussers is dit percentage een stuk lager (15 procent).

 

"We willen onze leeftijdgenoten wakker schudden. Pensioen is nu nog te veel een ver-van-je-bed-show", stelt initiatiefneemster Karlein Bijlsma van PGGM.

 

"Veel jongeren weten niet hoe belangrijke gebeurtenissen in hun leven van invloed kunnen zijn op hun pensioen, en wat je zelf kunt doen om je pensioenopbouw te optimaliseren."

 

De campagne is gericht op jongeren die net beginnen met werken. Werkgevers worden gestimuleerd om over het pensioen te praten tijdens de bespreking van het contract.

 

 

Bron: Nu.nl

Facebook Twitter LinkedIn