Predictive research overheidscommunicatie

De kracht van predictive research in overheidscommunicatie

Overheidscommunicatie wordt steeds meer 'evidence based' en onderzoeksgericht. De winnende Galjaardcase B-riders van de Provincie Noord Brabant is daar een mooi voorbeeld van.

B-riders
is een project dat is gestart om forenzen uit de auto te krijgen en op de (elektrische) fiets. Dat draagt bij aan het bestrijden van verkeersdrukte op piekuren en zorgt voor een beter gebruik van de fietspaden die in de provincie zijn aangelegd. Om over de toename van Brabantse fitheid nog maar te zwijgen.

In de presentatie van de case viel als een van de inzendingen voor de Galjaarddag van Logeion op hoe onderzoeksgericht de aanpak was: welke groepen zijn het meest waarschijnlijk te enthousiasmeren voor deze gedragverandereing, en wat zijn de drijfveren en prikkels waar ze het meest gevoelig voor zijn? Dit 'predictive research' leidde tot de ontwikkeling door bureau Beaumont van een bonussysteem waarbij een geldprikkel wordt gegeven voor iedere gereden fietskilometer. Het bepalen van persoonlijke doelstellingen en de registratie van de kilometers vindt plaats met behulp van een ingenieuze app.

Parallel daaraan loopt een communicatietraject dat zich richt op werven van deelnemers en de opzet van een Facebook community van deelnemende fietsforenzen: de B-riders.

De resultaten van dit alles liegen er niet om: er is al 1,8 miljoen fietskilometer geforensd. En de formule spreekt zo aan dat de 'conversie' van bezoekers van de website tot deelname extreem hoog is.

De doordachte aanpak van B-riders past goed in de nieuwe aanpak van overheidscommunicatie. De burgemeester van Almere, Annemarie Jorritsma, verwoordde op een mooie manier hoe communicatie in haar gemeente in het hart van het beleid is geplaatst en bijdraagt aan het commmunicatiever maken van de hele gemeente. Onderzoek speelt er een belangrijke rol bij, bijvoorbeeld om met behulp van de door Motivaction ontwikkelde systematiek van de burgerschapsstijlen te bepalen in welke wijken welke communicatieaanpak het meest effectief is.

Mijn conclusie: overheidscommunicatie professionaliseert in een rap tempo. Ik ben erg benieuwd naar de volgende editie van de Galjaardprijs.

Bron: Communicatieonline.nl, door Jan-Jelle van Hasselt 18.04.2014

Facebook Twitter LinkedIn