Programma zwerfjongeren: Van de Straat

Iedere dak- en thuisloze jongere een eigen plan om ‘van de straat’ te komen, dat is de ambitie van het mobilisatieprogramma ‘Van de Straat!’.


In Nederland zijn volgens schatting meer dan 9000 zwerfjongeren. Jongeren zonder vast woonadres en meestal met een ingewikkelde combinatie van problemen. Jongeren die niet zomaar weer naar huis kunnen. Voor deze jongeren hebben Stichting Zwerfjongeren Nederland (SZN), Federatie Opvang en Kamers met Kansen, met steun van Skanfonds, het programma Van de Straat ontwikkeld. Het concept? Zélf aan de slag met het maken van een toekomstplan. Zélf in gesprek met instanties over onderwerpen als wonen, inkomen, onderwijs en werk.


Nieuwe aanpak
De hulp aan dak- en thuisloze jongeren is vaak versnipperd en niet altijd effectief. Daar komt bij dat de verantwoordelijkheid voor deze jongeren steeds meer op lokaal niveau komt te liggen. Voor Skanfonds reden om te zoeken naar partijen die zich in willen zetten voor een nieuwe aanpak. Verschillende partijen sloegen de handen ineen voor deze nieuwe strategie. Ze worden daarin ondersteund door onderzoeksbureau Drift, onder leiding van jan Rotmans. Waarin de jongeren een hoofdrol spelen en betrokken instanties goed samenwerken. Het project krijgt vorm in de proefregio Friesland-Groningen.

Skanfonds en zwerfjongeren
Zwerfjongeren kampen met een combinatie van problemen. Dakloosheid is daar één van. De ingewikkelde vraag naar hulp, in combinatie met de ‘versnippering’ van de bestaande voorzieningen en het uit de weg gaan van hulp (zorg mijden) door jongeren zelf, maken herstel moeilijk. Skanfonds zet zich daarom al jaren in voor betere kansen voor dak- en thuisloze jongeren. Lees hier welke projecten wij de afgelopen jaren mogelijk maakten.


Bron: Skanfonds.nl 20.02.2014

Facebook Twitter LinkedIn