Rabobank populairste werkgever

Bijna vierduizend hbo'ers en wo'ers tot 45 jaar zijn door Motivaction ondervraagd in het kader van het Intermediair Imago Onderzoek over hun favoriete werkgever. Uit het onderzoek blijkt dat hoogopgeleiden bij de keuze voor een werkgever vooral laten leiden door de volgende vijf criteria:
 1.Goede primaire arbeidsvoorwaarden
 2.Interessante functies
 3.Goede balans tussen werk en vrije tijd
 4.Afwisselend werk
 5.Hoge baanzekerheid
 
Hoogopgeleide is honkvast...
De resultaten laten verder een negatieve ontwikkeling zien over hoe men tegen de arbeidsmarkt aankijkt. 68 procent vindt de huidige situatie (zeer) ongunstig, tegenover 55 procent vorig jaar. Uit het onderzoek blijkt ook dat hoogopgeleiden daardoor zeer honkvast zijn geworden; slechts 15 procent is nu actief op zoek naar een nieuwe baan.

...en heeft geen zin in een leidinggevende functie
Opvallend is dat hoogopgeleiden aan het begin van hun carrière minder graag willen werken bij een groot bedrijf (meer dan vijfhonderd werknemers) dan het oudere cohort. Slechts 13 procent van alle hoogopgeleiden met 0 tot 5 dienstjaren op de teller wil bij een groot bedrijf werken. Ook de animo voor een leidinggevende functie is minder geworden. Slechts 11 procent ambieert nog een dergelijke functie tegenover 13 procent vorig jaar. In 2011 lag dat zelfs nog op 26 procent.

De volledige top-10 is als volgt:
 1.Rabobank
 2.Shell
 3.Philips
 4.Unilever
 5.KLM
 6.GGZ
 7.ING
 8.ABN AMRO
 9.Ahold
 10.KPN
 
Kijk ook naar het Beste Werkgevers Onderzoek van NRC.

Bron: nrc.nl, door Philippus Zandstra 30.05.2013

+31 (0)20 589 82 36

Facebook Twitter LinkedIn