Regiobank: aanwezigheid geldautomaat noodzakelijk

Behalve banken, verdwijnen steeds meer geldautomaten uit het straatbeeld.12% van de ondervraagden zegt het zonder geldautomaat te moeten doen in de eigen woonplaats. 43% van de inwoners van anticipeergebieden (toekomstige krimpgebieden) ervaart dit als een probleem. 89% van de inwoners vindt het belangrijk dat er een geldautomaat is in de eigen woonplaats. Dit blijkt uit onderzoek dat Motivaction in opdracht van RegioBank heeft uitgevoerd onder ruim 1.100 inwoners van anticipeergebieden. RegioBank kiest er bewust voor het aantal kantoren op peil te houden, het aantal vestigingen is sinds 2010 is nagenoeg gelijk gebleven.

 

Driekwart wil in de eigen woonplaats geld opnemen
In de gebieden buiten de grote steden is een grote terugloop te zien van bancaire voorzieningen. Consumenten regelen steeds vaker bankzaken digitaal en banken reageren daarop door hun fysieke aanwezigheid in de regio af te bouwen. Bij 12% van de ondervraagden is er geen geldautomaat meer in de eigen woonplaats. Ruim driekwart (77%) van de inwoners van anticipeergebieden wil geld kunnen opnemen in de eigen woonplaats. Meer dan de helft (56%) geeft aan niet bereid te zijn om in een andere plaats geld op te nemen als de geldautomaat uit het eigen dorp is verdwenen. Volgens 38% van de inwoners draagt de geldautomaat in de eigen woonplaats bij aan de leefbaarheid.

 

Afwezigheid geldautomaat wordt meer gevoeld dan bankkantoor
De bank is voor inwoners ook belangrijk (67%), maar die afwezigheid wordt minder vaak als een probleem ervaren (28%) dan de afwezigheid van een geldautomaat (43%). Dit lijkt erop te duiden dat inwoners van anticipeergebieden vaker bereid zijn om voor een bank naar een andere woonplaats te reizen. Ook regelt ruim de helft van de inwoners geldzaken het liefst via het internet (62%). Desondanks vindt de helft van de inwoners het belangrijk om de bank ook in de eigen woonplaats te kunnen bezoeken.

 

Belangrijkste voorzieningen
Het voorzieningenniveau neemt af in de gebieden buiten de grote steden. 56% van de inwoners van anticipeergebieden maakt zich zorgen daarover. Beperkt winkelaanbod of de sluiting van winkels wordt dan door 34% specifiek genoemd. De geldautomaat staat in de top vijf van voorzieningen die inwoners spontaan noemen als hen wordt gevraagd wat volgens hen het meest bijdraagt aan de leefbaarheid.

Top vijf belangrijkste voorzieningen inwoners van anticipeerregio’s

1. Medische voorzieningen (91%)
2. Openbaar groen/natuur (91%)
3. Supermarkt (89%)
4. Geldautomaat (89%)
5. Bereikbaarheid met de auto (89%)

 

Top vijf voorzieningen die het meest bijdragen aan de leefbaarheid

1. Supermarkt (53%)
2. Medische voorzieningen (51%)
3. Natuur (42%)
4. Rust (41%)
5. Geldautomaat (38%)

 

Over het onderzoek
Aan het online onderzoek hebben 1.109 inwoners van anticipeergebieden van 18 t/m 80 jaar deelgenomen. De respondenten zijn geworven uit het StemPunt-panel van Motivaction. De onderzoeksdata zijn gewogen, daarbij fungeerde het Motivaction-ijkbestand als herwegingskader. Dit ijkbestand is wat betreft sociodemografische gegevens gewogen naar de Gouden Standaard van het CBS.

 

Bron: Eufin financieel nieuws, 02.12.2015

 

 

 

Facebook Twitter LinkedIn