Rutte benoemt trend zelfredzame burgers

Tijdens zijn toespraak op 2 september 2013 baseerde minister-president Mark Rutte zich onder meer op uitkomsten van de MentaliteitsMonitor van Motivaction:

“We zien dit ook terug in het werk van de onderzoekers van het SCP en een bureau als Motivaction, die de Nederlanders natuurlijk van haver tot gort kennen. Motivaction signaleert in de Mentaliteitsmonitor 2013 ‘een toenemend besef van soberheid’ en een groeiend begrip voor het grotere beroep dat de overheid op mensen doet.”

U kunt de schriftelijke weerslag van de H.J. Schoo-lezing van minister-president Mark Rutte op 2 september 2013 te Amsterdam lezen op www.rijksoverheid.nl

 
 

Facebook Twitter LinkedIn