Sociale netwerken en agressie- en geweldsbeleid op scholen

De invloed van sociale netwerken op de implementatie van agressie- en geweldsbeleid op scholen

Onderzoeksbureau Motivaction heeft in opdracht van de ministeries van Algemene Zaken en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een onderzoek uitgevoerd naar het sociale netwerk van scholen. Doel van het onderzoek was het verkrijgen van inzicht in de invloed van de netwerken van actoren in het onderwijs op de implementatie van agressie- en geweldsbeleid in de sector onderwijs.
 
Uit het onderzoek blijkt dat scholen zeer intern gericht zijn als het gaat om sociale veiligheid van medewerkers. Incidenten worden bij voorkeur intern afgehandeld.
De huidige rol van de overheid binnen de scholen zelf is vrij gering. Scholen hebben het programma en het expertisecentrum VPT niet op het netvlies staan en weten niet wat zij aanbieden. Scholen zelf hebben vaak moeite met de in hun ogen vaak dwingende manier van communiceren vanuit de overheid. De scholen zien een monitorende en een faciliterende rol voor de overheid. Monitorend in de vorm van toezicht houden op bijvoorbeeld het melden van incidenten en het verbinden van consequenties aan meldingen door scholen. Respondenten geven daarnaast aan dat middelen beter vindbaar moeten zijn en dat (opgelegd) beleid geen extra geld moet kosten.
 
De gemeente lijkt een belangrijkere partner voor scholen op het gebied van veiligheid, net als commerciële partijen. Daar waar de gemeente het initiatief neemt tot het formeren van een overlegorgaan over veiligheid, wordt dit door scholen zeer gewaardeerd. Door commerciële partijen worden de volgende activiteiten aan scholen geleverd: beveiliging, training en educatie, advies, en ondersteuning en mediation. Scholen zien hen als toegevoegde waarde wanneer ze zelf een goede ervaring hebben met een commerciële partij.
 
Het programma en expertisecentrum Veilige Publieke Taak gaan met behulp van de resultaten na hoe zij scholen het beste kunnen bereiken. Zij zullen onder andere het lokale bestuur inzetten om agressie- en geweldsbeleid bij scholen onder de aandacht te brengen.

Download het volledige onderzoeksrapport 'De invloed van sociale netwerken op de implementatie van agressie- en geweldsbeleid op scholen'.
 

Bron: Evpt.nl 17.06.2014

Facebook Twitter LinkedIn