Statement onderzoeksrapport n.a.v. FORUM-verkenning

Er is discussie ontstaan over onderzoek dat Motivaction in de nazomer van 2014 in opdracht van FORUM heeft uitgevoerd naar de steun van Turkse- en Marokkaanse Nederlanders voor islamitische groeperingen die in naam van de islam strijd leveren in Syrië. Een van de opmerkelijke uitkomsten van het onderzoek was dat er op dat moment een grote groep Turkse jongeren positieve gevoelens had voor deze strijders. Met name Turkse groeperingen herkenden zich niet in de uitkomsten en voelden zich gestigmatiseerd.


De resultaten zijn voor het ministerie van SZW aanleiding (geweest) om kritisch te kijken naar de opzet en uitvoering van het onderzoek door Motivaction. Een een collega onderzoeksbureau heeft zich desgevraagd in een rapport kritisch uitgelaten over een aantal elementen van de opzet en is van mening dat de conclusie dat er onder Turkse jongeren positieve gevoelens voor de jihad waren niet getrokken had mogen worden.


Los van het feit dat experts vaak verschillende visies hebben op de wetenschappelijke opzet van opinieonderzoek, heeft het geuite commentaar naar onze mening geen invloed op de conclusies van het onderzoek uit 2014 en deze staan wat ons betreft volledig overeind. Wij worden in die opvatting gesteund door prof. dr. Jan Derksen (hoogleraar klinische psychologie Radboud Universiteit en Universiteit Brussel) en dr. Lex Olivier, Ombudsman van het Center for Marketing Intelligence & Research (MOA – brancheorganisatie in de marketing research sector). Lees hier de brief van de MOA Ombudsman en de toelichting van Prof. Derksen op het onderzoek van Motivaction. 


Dat wil niet zeggen dat als het onderzoek nú opnieuw zou worden uitgevoerd, dezelfde resultaten zouden worden verkregen; nu IS zijn ware, barbaarse gezicht heeft laten zien zijn de meningen fundamenteel veranderd.

 

Enkele feiten:

  • Het betrof een verkennende studie en geen grootschalig wetenschappelijk onderzoek.
  • De verkennende studie werd uitgevoerd vóórdat IS gruwelijkheden, zoals de onthoofdingen, via de media wereldkundig maakte.
  • Ook andere studies hebben resultaten opgeleverd die de bevindingen van Motivaction ondersteunen.
  • Nog voordat de resultaten openbaar waren, heeft Motivaction de opdrachtgever (FORUM en het ministerie van SZW) geadviseerd om aanvullend verdiepend onderzoek uit te voeren teneinde meer inzicht te krijgen in de achtergronden van deze steun. Het is onbegrijpelijk waarom dat advies op dat moment niet is opgevolgd.

 

Motivaction heeft, mede naar aanleiding van de opmerkelijke resultaten, een vervolgonderzoek opgezet en verwacht binnenkort met de resultaten naar buiten te komen.

 

Datum: 01.07.2015

 

Facebook Twitter LinkedIn