Toekomstscenario’s als prikkel voor discussie over stad of regio

Hoe ziet de stad of regio er in 2030 uit? Bij steeds meer beleidsmakers en burgers staat deze vraag hoog op de agenda. Veel gemeenten zien het als een lastige opgave om verschillende toekomstbeelden te formuleren én daar met burgers een inhoudelijke discussie over te voeren. Te vaak blijven toekomstvisies beperkt tot vage ambities en algemene wensbeelden. Het werken met scenario’s stelt gemeenten in staat om uiteindelijk diepgaande keuzes voor haar toekomst te maken.

Hoe ziet de stad of regio er in 2030 uit? Bij steeds meer beleidsmakers en burgers staat deze vraag hoog op de agenda. Veel gemeenten zien het als een lastige opgave om verschillende toekomstbeelden te formuleren én daar met burgers een inhoudelijke discussie over te voeren. Te vaak blijven toekomstvisies beperkt tot vage ambities en algemene wensbeelden. Het werken met scenario’s stelt gemeenten in staat om uiteindelijk diepgaande keuzes voor haar toekomst te maken.

Scenario’s Motivaction geven richting aan discussie over toekomst Leerdam
Motivaction heeft in nauwe samenwerking met de gemeente Leerdam en een groep betrokken burgers vier scenario’s ontwikkeld voor de toekomst van Leerdam. Op basis van een analyse van relevante trends en de huidige sterke en zwakke punten van het stadje aan de Linge zijn door Motivaction scenario’s opgesteld waarover burgers nu hun voorkeur kunnen uitspreken op www.toekomstleerdam.nl.

Voor elk van de vier scenario’s is hier een ander tastbaar beeld van de toekomst te vinden. Hoe ziet de gebouwde omgeving eruit, waar verdienen mensen hun geld mee en hoe gaan zij met elkaar om? Wat zijn de uiteindelijke voordelen en nadelen van bepaalde keuzes?

Bijzonder is de vorm waarin de scenario’s gepresenteerd worden: geen lange verhandelingen maar acteurs die in de huid kruipen van een denkbeeldige inwoner uit 2030 en de kern van een scenario verwoord in een kort bericht op de timeline van de Facebook-pagina van de gemeente Leerdam. Deze integratie van online en offline zorgt ervoor dat het meedenken over de toekomst voor burgers laagdrempelig en aantrekkelijk wordt.

Projectleider vanuit de gemeente Leerdam Franc Linthorst: “Door de burgers verschillende beelden te schetsen van Leerdam in 2030 wordt het concreet. Mensen wordt de gelegenheid geboden om een beeld te vormen van de gevolgen van een mogelijke visie.”

Toekomstscenario’s geven vorm aan de discussie en maken burgerparticipatie leuker
Het werken met toekomstscenario’s maakt het voor de betrokkenen mogelijk om hun vaste wensenlijstjes voor de korte termijn los te laten en echt met elkaar in gesprek te gaan over de keuzes waar hun stad, dorp of regio voor staat. Het zorgt ervoor dat inwoners geprikkeld en uitgedaagd worden om een standpunt in te nemen. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat een bepaald toekomstscenario helemaal niet aanspreekt. Dit dwingt burgers ertoe hierover na te denken en duidelijk te maken hoe hun ideale toekomstbeeld er dan wél uitziet. Kortom, toekomstscenario’s geven vorm aan de discussie en maken burgerparticipatie leuker.

Wilt u meer weten over het schetsen van toekomstscenario’s en het gebruik ervan? Neem dan contact op met Peter Jobsen of Roel Schoemaker.

Facebook Twitter LinkedIn