Voorkeur inwoners Landsmeer

Ambtelijke samenwerking met Wormerland, Oostzaan en Waterland

 

De enquête over de bestuurlijke toekomst heeft een duidelijke uitkomst opgeleverd. De inwoners van Landsmeer, Den Ilp en Purmerland zien de gemeente het liefst bestuurlijk zelfstandig blijven én ambtelijke samenwerking zoeken met de groene gemeenten. De enquête werd door ruim één op de drie inwoners ingevuld en is representatief.


65% van de inwoners heeft een voorkeur voor samenwerking tegen 25% voor een fusie. 10% heeft geen mening of geen voorkeur. 62% van de inwoners ziet Landsmeer het liefst met de gemeenten Wormerland, Oostzaan en Waterland (49% hiervan gaat voor samenwerking, 9% voor fusie en voor 4% maakt de vorm niet uit). Amsterdam is voor 30% het beste scenario voor Landsmeer (15% hiervan gaat voor samenwerking, 12% voor fusie en 3% heeft geen voorkeur voor de vorm).

 

Representatieve uitkomst

Bij de besluitvorming over de bestuurlijke toekomst wil de gemeenteraad de mening van de inwoners mee wegen. Daarom heeft gemeente Landsmeer door middel van een burger- enquête onder inwoners van 16 jaar en ouder de mening over de bestuurlijke toekomst geïnventariseerd. De resultaten van de enquête vormen mede input voor de beslissing van de gemeenteraad over een eventuele ambtelijke samenwerking, dan wel gemeentelijke fusie met Amsterdam of andere gemeenten in de nabije omgeving (Wormerland, Oostzaan, Waterland). In totaal zijn 8.899 enquêtes uitgegaan. 3291 inwoners hebben de enquête ingevuld (37%). Er waren minimaal 1000 ingevulde enquêtes nodig om een betrouwbare uitkomst te krijgen. Dit is ruim gehaald.

 

Openbare raadsvergadering

Marktonderzoeksbureau Motivaction heeft deze enquête namens de gemeente Landsmeer uitgevoerd. Het rapport met de uitkomsten en analyses is sinds 5 november 2015 openbaar en te vinden op www.geefomlandsmeer.nl. Komende 19 november presenteert Motivaction de resultaten van het onderzoek aan de gemeenteraad in een openbare raadsvergadering. Daarbij is ruimte voor vragen en opmerkingen van zowel raadsleden als inwoners. Het debat over het finale wilsbesluit wordt begin 2016 verwacht.

 

Bron: Rodi, 10.11.2015

Facebook Twitter LinkedIn