Vrijwilligerswerk doen voor een goed CV

Vrijwilligerswerk lijkt in populariteit toe te nemen, blijkt uit onderzoek van Stichting laluz en Motivaction. Met name het flexibel aanbieden van vrijwilligerswerk draagt bij aan de participatie van young professionals (Lucas Meijs, Erasmus Universiteit). Een veelgenoemde reden hierbij is dat het “goed staat op je CV, en belangrijk is voor je netwerk”. (Motivaction, december 2014).

 

MVO onderdeel talentontwikkelingsprogramma

Vanuit het bedrijfsleven wordt vrijwilligerswerk ook steeds meer gestimuleerd. Een nieuwe trend hier is dat dit niet alleen een zaak is vanuit MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen), maar ook wordt aangeboden aan medewerkers als onderdeel van een talentontwikkelings programma. “Het betekent een verrijking voor de medewerkers, omdat ze activiteiten buiten de comfortzone ondernemen, en over hun eigen organisatiecultuur heen kijken. Daarmee leren zij door te doen, breiden ze het netwerk uit buiten de organisatie én betekenen ze iets voor de maatschappij”, aldus Annette Zweerman, PwC Talent & Development leader.

 

12 februari kick-off laluz City Program Amsterdam 

Stichting laluz speelt in op deze ontwikkelingen door programma’s te organiseren voor young professionals waarin zij hun kennis en ervaring vrijwillig inzetten op projectbasis bij een ideële organisatie. De gevraagde paar uur per week zijn flexibel in te delen. Komende donderdag 12 februari begint voor de vierde keer het laluz city Amsterdam. In dit programma gaan via Stichting laluz zo’n honderd Amsterdamse young professionals in teams, aan de slag voor lokale ideële organisaties. De aftrap vindt plaats in de Zuiderkerk.

 

Deelnemers zullen zich onder begeleiding van coaches gedurende vier maanden buigen over een concrete hulpvraag, zoals een nieuwe businesscase of een marketing plan, bij Amsterdamse ideële organisaties. Bijvoorbeeld De Regenboog, Dierenopvangcentrum Amsterdam, Steunpunt Vluchtelingen, Ctaste en Buurtbuik. Het cityprogram draait inmiddels ook in Rotterdam, Den Haag en binnenkort Eindhoven. Samenwerkende partners zijn de Gemeente Amsterdam en het Oranjefonds.

 

Motivaction ondersteunt Stichting laluz

Motivaction ondersteunt Laluz bij haar missie. Als partner delen wij de visie van laluz dat competentieontwikkeling (learning by doing) hand in hand gaat met oog voor maatschappelijke belangen van ideële organisaties.

 

Vanuit dit oogpunt organiseren we op 6 maart in samenwerking met Stichting laluz de workshop 'effectief luisteren' voor deze Amsterdamse ideële organisaties. Onder leiding van Sander Kluiters (senior research consultant Motivaction) leren de young professionals om goed te luisteren naar klanten, donateurs of collega's. Want om andere mensen in actie te krijgen moet je weten wat hen motiveert!

 

Over Stichting laluz

Stichting laluz brengt sinds 2004 enthousiaste professionals en bevlogen ideële organisaties met elkaar in contact. Professionals die hun kennis en expertise willen inzetten naast of tijdens hun professionele carrière. En ideële organisaties die staan te springen om deze voor hen onbetaalbare kennis en expertise. Om een professionaliseringsslag te maken, een kennishiaat op te vullen of simpelweg voor de frisse blik van een buitenstaander. Stichting laluz koppelde tot nu toe al meer dan vijfduizend professionals aan ruim vijfhonderd ideële organisaties. 

 

Facebook Twitter LinkedIn