Nieuwe stemwijzer: VVD en D66 passen het best bij levensgenieters, CDA bij familiemensen

Helft Nederlanders van plan op een partij te stemmen die helpt hun persoonlijke levensdoelen te realiseren

Een politieke partij die kiezers bij de Provinciale Statenverkiezingen het gevoel geeft hun persoonlijke levensdoelen waar te maken, kan een betere verkiezingsuitslag behalen. Vier partijen slagen er volgens Nederlanders het best in om op te komen voor hun top-3 van belangrijkste levensdoelen: de SP kan een goede gezondheid claimen, het CDA een goed familieleven, en de VVD en D66 genieten van het leven.

De ontwikkelde test watstemmenmensenzoalsik.nl geeft mensen in de aanloop van de verkiezingen inzicht in hun persoonlijke levensdoelen, waarden en het daarbij aansluitende stemgedrag.

Een politieke partij die kiezers bij de Provinciale Statenverkiezingen het gevoel geeft hun persoonlijke levensdoelen waar te maken, kan een betere verkiezingsuitslag behalen. Dit blijkt uit een representatief onderzoek van marktonderzoeksbureau Motivaction. 81% van de Nederlanders stemt op een partij die past bij hun persoonlijke waarden en 51% stemt op een partij die hen helpt persoonlijke doelen in het leven te realiseren. Vier partijen slagen er volgens Nederlanders het best in om op te komen voor hun top-3 van belangrijkste levensdoelen: de SP kan een goede gezondheid claimen, het CDA een goed familieleven, en de VVD en D66 genieten van het leven. Het onderzoek is uitgevoerd onder 2.000 Nederlanders uit het StemPunt-panel. Bijzonder aan het onderzoek is dat er is gekeken naar welke waarden Nederlanders koppelen aan partijen in plaats van de partijprogramma’s en -standpunten. Deze opzet is ook gebruikt bij het ontwikkelen van een nieuw type stemwijzer: watstemmenmensenzoalsik.nl. De test kan in de aanloop naar de verkiezingen ingevuld worden en geeft inzicht in persoonlijke levensdoelen, waarden en het daarbij aansluitende stemgedrag.
 
Levensdoelen waarmee partijen kiezers voor zich kunnen winnen
Op woensdag 18 maart zijn de Provinciale Statenverkiezingen. 61% van de Nederlanders van 18 jaar en ouder is op dit moment van plan te gaan stemmen. Uit het onderzoek blijkt dat bijna driekwart (72%) vindt dat de politiek meer over de waarden zou moeten gaan die belangrijk zijn in het leven. “In politieke debatten zien ze hier maar weinig van terug, die zijn vaak erg technisch en weinig inspirerend. Terwijl de motieven van mensen om te gaan stemmen of de politiek in te gaan vaak juist te maken hebben met de waarden die je koestert”, stelt Motivaction-onderzoeker Bram van der Lelij.
 
Ondanks dat debatten vaak weinig aansprekend zijn, staan politieke partijen in de ogen van Nederlanders nog steeds voor verschillende waarden. Zij vinden dat onderstaande partijen het best aansluiten bij de voor kiezers belangrijke waarden en levensdoelen.

•    SP: nuttige dingen doen voor anderen, goede contacten met andere mensen, goede gezondheid en zelfrespect
•    CDA: een goed familie- en gezinsleven
•    VVD: hoog inkomen, carrière maken, veel en goede spullen hebben, macht en invloed hebben, vrij en onafhankelijk zijn, en genieten van het leven
•    D66: je persoonlijk ontwikkelen, nieuwe ervaringen opdoen, een actief en spannend leven, genieten van het leven en erkenning krijgen van anderen
•    PVV: je veilig voelen

Aan de PvdA wordt geen van de in het onderzoek voorgelegde levensdoelen het sterkst gekoppeld.
Een compleet overzicht van de voorgelegde levensdoelen en scores per partij staat in de bijlage.
 
Nieuw type stemwijzer geeft inzicht in wat mensen zoals jij stemmen
Bijna de helft (46%) van de Nederlanders geeft aan benieuwd te zijn op welke partij mensen, die op dezelfde manier in het leven staan als zijzelf, stemmen. “Nederlanders laten zich bij hun keuzes vaak leiden door wat hun peers doen. Zeker bij het bepalen van je stem voor een politieke partij, wat vaak een worsteling is, is het prettig om aan gelijkgestemden te vragen wat zij doen”, zegt Bram van der Lelij. Waarin onderscheidt deze test zich van andere stemwijzers? De nieuwe test watstemmenmensenzoalsik.nl is niet gebaseerd op standpunten uit partijprogramma’s. De test geeft kiezers inzicht in de eigen waarden en levensdoelen, en laat zien op welke partij geestverwanten vaker van plan zijn te gaan stemmen bij de Provinciale Statenverkiezingen. In de test komen diverse landelijke partijen aan bod en de regionale partijen zijn als één categorie opgenomen (dus zonder uitsplitsing naar de specifieke regionale partijen in de provincies).  
 

Over het onderzoek
De volgende metingen zijn uitgevoerd bij de ontwikkeling van watstemmenmensenzoalsik.nl
•    Een recente peiling (februari 2015) onder een representatieve steekproef van 2.000 Nederlanders van 18 jaar en ouder via het StemPunt-panel van Motivaction
•    (Twee)jaarlijks onderzoek van Motivaction in de periode 1997-2014 door middel van een schriftelijke vragenlijst onder een representatieve steekproeven van de Nederlandse bevolking, de zogenaamde Mentality-metingen.
 
Voor meer informatie over het onderzoek en watstemmenmensenzoalsik.nl kunt u contact opnemen met Bram van der Lelij: 020 589 82 60 / 06 54 37 69 04 of b.vanderlelij@motivaction.nl.

Tabel: Levensdoelen van Nederlanders en mate waarin partijen hiermee geassocieerd worden (n=2.085)

Untitled_11.png
 

Facebook Twitter LinkedIn