Wijzer in geldzaken ontwikkelt model

Platform Wijzer in geldzaken ontwikkelt nieuwe grondslag

Een knop, waarmee in één klap alle Nederlandse gezinnen hun financiën op orde hebben, wie wil dat niet? Of zo’n knop er komt is de vraag, maar de techniek om de consument flink op weg te helpen, wordt wel steeds verfijnder. Platform Wijzer in geldzaken ontwikkelde een model, dat de komende jaren de toon zet bij de beïnvloeding van financieel gezond gedrag.

Het model werd met onderzoeksbureau Motivaction opgezet, en formuleert nieuwe grondslagen voor gedragsbeïnvloeding. Het gaat, kort gezegd, om drie hoofdlijnen - drie gescheiden dimensies - waarbinnen gedragsbeïnvloeding effectief zal zijn. Het gaat om ‘managen van geld’, ‘financieel plannen’ en ‘bewuste beslissingen nemen over financieel plannen’. Het model vormt het vertrekpunt voor projecten en vervolgonderzoeken.

Download het Onderzoeksrapport Publieksmonitor.

Bron: Platform Wijzeringeldzaken.nl november 2013

Facebook Twitter LinkedIn